Jonah 2

В утробата на голямата риба

1 a 
2:1 В Цариградската Библия 2:1 сл. е 1:17 сл.
Господ изпрати голяма риба да погълне Йона. Йона остана в корема на рибата три дена и три нощи
2и се молеше от рибената утроба на Господа своя Бог: 3 c  „Извиках в бедата към Господ и Той ме чу;
извиках от вътрешността на подземния свят и Ти чу гласа ми.
4 d  Ти ме хвърли в дълбините, в средата на морето,
така че течението ме отнесе;
всички Твои вълни и потоци ме заляха.
5 e  Казах си: „Отхвърлен съм от Тебе
и въпреки това ще погледна отново към святия Твой храм.“
6 f  Водата ме заля до гърлото
и бездната ме обгърна,
главата ми се омота във водорасли.
7 g  Слязох до края на земята
и земните резета се затвориха зад мен завинаги.
Тогава Господи, Боже мой, ще върнеш живота ми от гроба.
8 Когато душата ми изнемогваше, си спомних за Господа
и молитвата ми беше към Тебе, към святия Ти храм.
9 Почитащите идоли
изоставиха любовта си към тях.
Аз пък с благодарност ще принеса жертва.
Ще изпълня това, което съм обрекъл.
Спасението е от Господа.“

10 Господ нареди на рибата и тя изхвърли Йона на сушата.
Copyright information for BulCont