Joshua 12

1Тези са царете на страната, която Израилевите синове поразиха и чиято земя превзеха източно от Йордан, от потока Арнон до планината Хермон, с цялата източна равнина: 2 a  аморейският цар Сихон, който живееше в Есевон и владееше от Ароир, който е при брега на потока Арнон, и от града по средата на потока, до потока Явок, областта на амонците, т.е. половината Галаад, 3и източната равнина чак до Генисаретското езеро. И по посока на Бет-Йешимот до морето на равнината, Соленото море, а на юг до подножието на Фасга. 4И пределите на васанския цар Ог от останалия Рефаимов род, който живееше в Аштарот и Едреи, 5и владееше планината Хермон и Салха, и целия Васан до Гесурския и Маакския предел, т.е. половината Галаад, чак до границата на есевонския цар Сихон.

6 b  Господният служител Мойсей и израилтяните ги убиха. А Господният служител Мойсей даде земята в наследствен дял на рувимците и гадците и на половината Манасиево племе.

7 И тези са царете на страната, която Иисус и Израилевите синове поразиха западно от Йордан – от Ваалга, Ливанската долина, до планината Халак, издигаща се към Сеир. Иисус я даде на Израилевите племена в наследствен дял, според разпределението им – 8по хълмистата земя, по низините, по равнината, по местата, лежащи при подножията на планините, в пустинята и в Негев – страната на хетейците, аморейците, ханаанците, ферезейците, евейците и йевусейците: 9йерихонският цар – един, царят на Гай, който е край Ветил – един, 10царят на Йерусалим – един, царят на Хеврон – един; 11царят на Ярмут – един, царят на Лахиш – един; 12 c  царят на Еглон – един, царят на Гезер – един; 13царят на Давир – един, царят на Гедер – един; 14царят на Хорма – един, царят на Арад – един; 15царят на Ливна – един, царят на Одолам – един; 16 d  царят на Македа – един, царят на Ветил – един; 17царят на Тапуах – един, царят на Хефер – един; 18царят на Афек – един, царят на Шарон – един; 19царят на Мадон – един, царят на Хацор – един; 20царят на Шимрон-Мерон – един, царят на Аксаф – един; 21 e  царят на Таанах – един, царят на Мегидон – един; 22царят на Кедеш – един, царят на Йокнеам в Кармил – един; 23царят на Дор в Нафат-Дор – един, царят на Гоим в Галгал – един; 24царят на Тирца – един. Всичките царе бяха тридесет и един.
Copyright information for BulCont