Joshua 16

Наследствен дял на Йосифовите потомци

1 Границата на разпределеното по жребий на Йосифовите синове тръгваше от Йордан и Йерихон, от Йерихонските води на изток, простираше се от Йерихон към пустинята до Ветилския хълм, който е Луз. 2Тя излизаше от Ветил към Луз и преминаваше към границата на Арки до Атарот. 3Тя се спускаше на запад към областта на яфлетците чак до Долни Бет-Хорон и до Гезер и завършваше при морето. 4Това получиха за наследствен дял Йосифовите синове Манасия и Ефрем.

5 Областта на Ефремовите синове според родовете им беше: границата на дела беше на изток Атарот-Адар до горния Бет-Хорон; 6на север от Михмета границата отива към морето, завива на изток от Таанат-Шило и преминава оттам към Яноах. 7Тя слиза от Яноах към Атарот и Наара, среща Йерихон и отива до Йордан. 8От Тапуах границата върви в западна посока към потока на Кана и завършва при морето. Това е наследственият дял на племето на Ефремовите синове според родовете им 9 a  заедно с градовете, отделени за Ефремовите синове в дела на Манасиевите синове – всичките градове със селата им. 10 b  Но те не изгониха ханаанците, които живееха в Гезер. Ханаанците живеят сред ефремците и до днес, те полагат принудителен труд
16:10 В Септуагинта е добавено: „докато фараонът, царят на Египет, отиде, превзе го и го изгори с огън. Те убиха ханаанците, ферезейците и жителите на Гезер и фараонът го даде за зестра на своята дъщеря“.
.
Copyright information for BulCont