Joshua 17

Наследствен дял на Манасиевите потомци

1 И хвърли се жребият за племето на Манасия, защото беше първородният на Йосиф. На Манасиевия първороден син Махир, баща на Галаад, защото той беше готов за битка, на него се паднаха Галаад и Васан. 2Паднаха се дялове и на другите Манасиеви синове според родовете им – на синовете на Авиезер, на синовете на Хелек, на синовете на Асриел, на синовете на Шехем, на синовете на Хефер и на синовете на Шемида.

Тези са потомците от мъжки пол от Йосифовия син Манасия според родовете им:
3Салпаад, син на Хефер, син на Галаад, син на Махир, Манасиевия син, нямаше синове, а само дъщери. Тези са имената на дъщерите му: Махла, Ноа, Хогла, Милка и Тирца. 4 a  Те дойдоха пред свещеника Елеазар, Иисус, Навиновия син, и старейшините и казаха: „Господ беше заповядал на Мойсей да ни даде наследствен дял между братята ни.“И така той им даде дял, според заповедта на Господа, между братята на баща им. 5И на Манасия се паднаха десет дяла, освен галаадската земя и васанската земя отвъд Йордан, 6защото потомците на Манасия получиха наследствен дял между синовете му. А галаадската земя се падна на останалите Манасиеви потомци.

7 Границата на Манасия беше от Асир към Михметат, който е срещу Сихем. Границата върви в южна посока до жителите на Ен-Тапуах. 8Земята на Тапуах беше на Манасия, но Тапуах при границта на Манасия – на Ефремовите синове. 9Границата слиза към потока на Кана, южно от потока. Тези градове сред Манасиевите градове са на ефремците. Манасиевата граница е северно от потока и свършва при морето. 10На юг е на Ефрем, а на север – на Манасия, и морето е границата им. Те срещат Асир на север и Исахар на изток. 11В земите на Исахар и на Асир на Манасия са: Бет-Шан и подчинените му селища, жителите на Ивлеам и подчинените му селища, жителите на Дор и подчинените му селища, жителите на Ен-Дор и подчинените му селища, жителите на Таанах и подчинените му селища, жителите на Мегидон и подчинените му селища, и третата част от Нафет със селата му. 12Но Манасиевите синове не можаха да овладеят тези градове. И ханаанците продължаваха да живеят на тази земя. 13 b  И когато Израилевите синове укрепнаха, те направиха ханаанците свои поданици, караха ханаанците да вършат принудителна работа, но не можаха да ги изгонят.

Протест на Йосифовите потомци

14 Йосифовите синове казаха на Иисус: „Защо ни даде с жребий само един наследствен дял и една част, когато сме многолюдни, понеже Господ така ни благослови?“ 15Иисус им отговори: „Понеже сте многолюдни, идете в горите. Разчистете място там за себе си в земята на ферезейците и рефаимците, щом като Ефремовата планина ви е твърде тясна.“ 16 c  Йосифовите синове казаха: „Планината не ни достига и всички ханаанци, които живеят в долината, имат железни колесници – както онези в Бет-Шан и подчинените му селища, така и онези в Йезреелската долина.“ 17Тогава Иисус каза на Йосифовия дом, на Ефрем и на Манасия: „Ти си многолюден и имаш голяма сила. Няма да имате само един дял с жребий. 18Хълмистата част ще бъде твоя, въпреки че сега е гора. Вие ще я разчистите. И тя ще бъде ваша до краищата си и ще култивирате подстъпите ѝ. Понеже ще изгоните ханаанците, макар да имат железни колесници и да са силни.“
Copyright information for BulCont