Joshua 19

Наследствени дялове на Симеоновите потомци

19:2-101 Лет. 4:28-33

1 a  Вторият жребий беше за Симеон, за племето на Симеоновите синове според родовете им. Техният наследствен дял беше сред дела на Юдовите синове. 2В наследствения им дял бяха: Вирсавия, Шема, Молада, 3Хацар-Шуал, Вала, Ецем, 4Елтолад, Бетул, Хорма, 5Циклаг, Бет-Маркавот, Хацар-Суса, 6Бет-Леваот и Шарухен – тринадесет града със селата им. 7Айн, Римон, Етер и Ашан – четири града със селата им, 8пръснати около тези градове до Баалат-Беер, южна Рама. Това е наследственият дял на племето на Симеоновите синове според родовете им. 9Част от земята на Юдовите синове е наследствен дял за Симеоновите синове, защото делът на Юдовите синове е твърде голям за тях; и така Симеоновите синове получиха дела в техния дял.

Наследствени дялове на Завулоновите потомци

10 b  Третият жребий се падна на Завулоновите синове според родовете им. Границата на наследствения им дял е до Сарид. 11А границата им отива към Марала, среща Дабешет и достига до потока, който е срещу Йокнеам. 12В обратна посока от Сарид, т.е. източно, тя се движи към границата на Кислот-Тавор. Оттук върви към Доврат и стига до Яфия. 13Оттам преминава на изток към Гат-Хефер, до Итах-Кацин, върви към Римон и завива към Неа. 14От север границата прави завой към Ханатон и завършва с долината Ифтах-Ел; 15включва и Катат, Нахалал, Шимрон, Идеала и Витлеем – дванадесет града със селата им. 16Това е наследственият дял на Завулоновите синове според родовете им – тези градове и селата им.

Наследствени дялове на Исахаровите потомци

17 За Исахар излезе чевъртият жребий – за Исахаровите синове според родовете им. 18Тяхната граница е: Йезреел, Кесулот, Сунем, 19Хафараим, Шион, Анахарат, 20Рабит, Кишион, Евец, 21Ремет, Ен-Ганим, Ен-Хада и Бет-Пацец. 22Границата среща Тавор, Шагацом и Бет-Шемеш и свършва при Йордан – шестнадесет града със селата им. 23Това е наследственият дял на племето на Исахаровите синове според родовете им – градовете и селата им.

Наследствени дялове на Асировите потомци

24 c  Петият жребий излезе за племето на Асировите синове според родовете им. 25Тяхната граница е: Хелкат, Хали, Ветен, Аксаф, 26Аламелех, Амад и Мишал. Тя среща Кармил на запад и Шихор-Ливнат. 27Връща се в източна посока към Бет-Дагон, за да срещне Завулон и долината Ифтах-Ел на север. Границата продължава в северна посока към Бет-Емек и Неиел и върви към Кавул, 28Еврон, Рехов, Хамон и Кана чак до големия Сидон. 29Границата се връща към Рама и след това до укрепения град Тир. Тя завива към Хоса и завършва при морето от Хевел до Ахзив. 30Обхваща и Ума, Афек и Рехов – двадесет и два града и селата им. 31Това е наследственият дял на племето на Асировите синове според родовете им: тези градове и селата им.

Наследствени дялове на Нефталимовите потомци

32 d  За Нефталимовите синове излезе шестият жребий според родовете им. 33Границата им е от Хелеф и от дъба в Цананим, по пътя за Адами-Некев и Явнеел, след това до Лакум и завършва при Йордан. 34На запад границата се връща към Азнот-Тавор, оттам върви към Хукок, като среща Завулон на юг и Асир на запад, и Юда при Йордан на изток. 35Укрепените градове са: Цидим, Цер, Хамат, Ракат, Кинерет, 36Адама, Рама, Хацор, 37Кедеш, Едреи, Ен-Хацор, 38Ирон, Мигдал-Ел, Хорем, Бет-Анат и Бет-Шемеш – деветнадесет града със селата им. 39Това е наследственият дял на племето на Нефталимовите синове според родовете им: градовете и селата им.

Наследствени дялове на Дановите потомци

40 Седмият жребий излезе за племето на Дановите синове според родовете им. 41Областта на наследствения им дял включва: Цора, Ещаол, Ир-Шемеш, 42Шаалавин, Айалон, Итла, 43Елон, Тимна, Екрон, 44Елтеке, Гиветон, Баалат, 45Ихуд, Бене, Гат-Римон, 46Ме-Яркон и Ракон с граница срещу Яфа. И областта на Дановите синове беше малка за тях. 47 e  И Дановите синове излязоха на война срещу Лешем и го превзеха. Те го поразиха с острието на меч. Влязоха в негово владение и се заселиха там. И Лешем нарекоха Дан по името на своя прадядо. И аморейците продължиха да живеят в Едом и Шааламин. Когато ръката на Ефрем взе надмощие над тях, те им станаха данъкоплатци. 48Това е наследственият дял на племето на Дановите синове според родовете им: тези градове и селата им.

Наследствени дялове на Иисус Навин

49 След като завършиха с разделянето на земята по границите ѝ, тогава Израилевите синове дадоха между тях наследствен дял на Иисус, Навинов син. 50 f  По заповед на Господа дадоха му града, който той поиска – Тимнат-Серах на Ефремовата планина. Той възстанови града и живееше в него. 51Това са наследствените дялове, които свещеникът Елеазар, Иисус, син Навинов, и родоначалниците на племената на Израилевите синове разделиха по жребий в Силом пред Господа, при входа на скинията на събранието. И завършиха разпределянето на земята.
Copyright information for BulCont