Joshua 20

Шестте града за убежище при неволно убийство

Чис. 35:9-34 ; Вт. 4:41-43 ; 19:1-14

1 a  Тогава Господ се обърна към Иисус и каза: 2„Говори на Израилевите синове: „Определете си градове за убежище, за които съм ви говорил чрез Мойсей, 3за да избяга там убиец, който е погубил човек по погрешка, непреднамерено, без умисъл. У вас да бъдат убежище заради отмъстителя за кръвта, преди да застане пред събранието на съд. 4Който избяга в един от тези градове, нека застане при портата на града и да изложи случая си в присъствието на стареите на този град. Те да го приемат в града си и да му дадат убежище, и той да живее у тях. 5Ако отмъстителят за кръвта го преследва, те да не предават в ръката му убиеца, защото той е убил ближния си по незнание. Той никога не го е мразил. 6И да живее в този град, докато не застане пред общността на съд, до смъртта на този, който и да е първосвещеник по онова време. Тогава убиецът може да се върне и да отиде в своя град и в своя дом – в града, от който е избягал“.“

7 Те избраха Кадес в Галилея, в Нефталимовата планина, Сихем на Ефремовата планина и Кириат-Арба, който е Хеврон, на Юдовата планина. 8 b  Отвъд Йордан, източно от Йерихон, избраха Бецер на пустинното плато, от Рувимовото племе, Рамот в Галаад, от племето на Гад, и Голан във Васан, от Манасиевото племе. 9Тези бяха градовете, отредени за всички Израилеви синове и за пришълците сред тях, така че всеки, който убие човек по погрешка, да може да избяга там и така да не умре от ръката на отмъстителя за кръвта, докато не застане пред общността.
Copyright information for BulCont