Joshua 24

Завещанието на Иисус Навин

1 След това Иисус събра всичките Израилеви племена в Сихем. Той повика Израилевите стареи, предводителите му, съдиите му и надзорниците му и те застанаха пред Господа. 2 a  Тогава Иисус каза на целия народ: „Така говори Господ, Израилевият Бог: „Вашите предци Тара, баща на Авраам и баща на Нахор, живееха в старо време отвъд реката и служеха на други богове. 3 b  И Аз взех баща ви Авраам от другата страна на реката. Накарах го да обходи цялата ханаанска земя. Умножих потомството му и му дадох Исаак. 4 c  На Исаак дадох Яков и Исав. И на Исав дадох във владение планината Сеир, но Яков и синовете му слязоха в Египет. Там те станаха голям народ, силен и многоброен, но египтяните ги притесняваха.

5 d  Тогава изпратих Мойсей и Аарон. Поразих Египет с бедствия чрез това, което сторих сред него, и след това ви изведох. 6Аз изведох предците ви от Египет и вие дойдохте до морето. Египтяните преследваха предците ви с колесници и конници до Червеното море. 7 e  Когато те викнаха към Господ, Той постави облак и мрак между вас и египтяните, надигна върху тях морето и то ги покри. Вие видяхте и с очите си какво направих в Египет и живяхте дълго време в пустинята.

8 f  След това ви доведох в земята на аморейците, които живееха отвъд Йордан, и те се сражаваха с вас. Но ги предадох в ръката ви и получихте в наследство земята им. Аз ги изтребих заради вас. 9 g  Тогава моавският цар Валак, син на Сепфор, се надигна и воюва против Израил. Той изпрати да повикат Валаам, син Веоров, за да ви прокълне. 10Но Аз не исках да послушам Валаам. Той наистина ви благослови и Аз ви избавих от ръката му. 11 h  Тогава преминахте Йордан и дойдохте до Йерихон. И жителите на Йерихон воюваха против вас: аморейци и ферезейци, ханаанци, хетейци, гергесейци, евейци и йевусейци, но Аз ги предадох в ръката ви. 12 i  И Аз изпратих пред вас стършели и те ги изгониха заради вас – двамата аморейски царе. Не чрез твоя меч, нито чрез твоя лък стана това. 13 j  Дадох ви земя, над която не сте се трудили, и градове, които не сте строили, и живеете в тях. Ядете от лозята и маслиновите градини, които не сте садили.“

14 k  Затова бойте се от Господа и Му служете вярно и искрено. Отхвърлете боговете, на които са служили вашите предци отвъд реката и в Египет, и служете на Господа! 15Но ако според вас не можете да служите на Господа, изберете си днес на кого ще служите – или на боговете, на които вашите предци служеха отвъд реката, или на боговете на аморейците, в чиято земя живеете. Но аз и моят дом ще служим на Господа, защото е свят.“ 16В отговор народът каза: „Проклети да сме, ако изоставим Господа и служим на други богове! 17Защото Господ е нашият Бог! Той е, Който изведе нас и предците ни от египетската земя, от дома на робството, Който извърши пред очите ни тези големи знамения. Той ни пази по целия път, по който вървяхме, и сред всички народи, през които преминавахме. 18И Господ беше, Който прогони заради нас аморейците, т.е. всички народи, които живееха в тази страна. Затова и ние ще служим на Господа, понеже Той е нашият Бог.“

19 l  Иисус каза на народа: „Няма да можете да служите на Господа, защото Той е свят Бог, Бог ревнител. Той няма да търпи прегрешенията, беззаконията и вашите грехове. 20Когато оставите Господа и служите на чужди богове, Той ще се отвърне и ще ви причини бедствие. Той ще ви изтреби, след като ви е правил добро.“ 21И народът каза на Иисус: „Никога! Защото на Господа ще служим.“ 22Тогава Иисус каза на народа: „Вие сте свидетели за себе си, че си избрахте Господа, за да Му служите.“Те отговориха: „Свидетели сме.“ 23„И така, отхвърлете чуждите богове, които са между вас, и обърнете сърцата си към Господа, Израилевия Бог.“ 24И народът каза на Иисус: „На Господа, нашия Бог, ще служим и гласа Му ще слушаме.“

25 В същия ден Иисус сключи завет с народа и му даде закони и съд в Сихем пред скинията на Господа, Израилевия Бог. 26 m  Тогава Иисус написа тези думи в книгата на Божия закон. Той взе голям камък и го изправи там под дъба, който е при светилището на Господа. 27И Иисус каза на целия народ: „Ето този камък ще бъде като свидетелство за нас, защото той чу всички думи на Господа, които Той говори на нас. Той ще бъде като свидетелство против вас, за да не би да излъжете пред своя Бог.“ 28 n  Тогава Иисус отпрати народа, всеки в наследствения си дял.

Смърт и погребение на Иисус Навин

Съд. 2:6-10

29 След това Господният служител Иисус, син Навинов, умря на сто и десет години. 30 o  И го погребаха в предела на наследствения му дял в Тимнат Херес, който е на Ефремовата планина на север от хълма Гааш
24:30 В Септуагинта е добавено: „С него поставиха там в гробницата, в която беше погребан, каменните ножове, с които той обряза Израилевите синове в Галгал, когато ги изведе от Египет, както Господ им беше заповядал, и те са там идо днес“.
.
31И Израил служи на Господа през всичките дни на Иисус и през всичките дни на стареите, които надживяха Иисус и които знаеха всичките дела на Господа, които Той извърши за Израил.

Погребение на патриарх Йосиф и на първосвещеник Елеазар

32 q  А костите на Йосиф, които израилтяните изнесоха от Египет, погребаха в Сихем в частта на нивата, която Яков беше купил от синовете на Емор, бащата на Сихем, за сто къса сребро. Тя беше наследствен дял на синовете на Йосиф.

33 След това умря Аароновият син Елеазар и го погребаха на хълма на сина му Финеес, който му беше даден на Ефремовата планина
24:33 В Септуагинта е добавено: „ 33 По това време Израилевите синове взеха Божия ковчег и го носеха със себе си. Финеес изпълняваше свещенослужението вместо баща си Елеазар, докато умря и беше погребан в неговия Гаваат. Тогава Израилевите синове си тръгнаха, всеки един към своето място и своя град. 34 Израилевите синове започнаха да служат на Астарта и Астарот и на боговете на околните народи. И Господ ги предаде в ръцете на моавския цар Еглон и той ги управляваше осемнадесет години“.
.
Copyright information for BulCont