Joshua 11

Завладяването на Северен Ханаан

1 Когато царят на Хацор Явин чу това, изпрати до мадонския цар Йовав, до царя на Шимрон и царя на Аксаф, 2и до царете на север по планината, по равнината на юг от Генисарет, в Шефела, и в Нафа и Дор на запад, 3при ханаанците на изток и на запад, при аморейците: хетейците, ферезейците и йевусейците по хълмовете и евейците под Хермон, в земята Масифа. 4Те излязоха с цялото си войнство – многоброен народ като пясъка по морския бряг – с голямо множество коне и колесници. 5Всички тези царе се събраха и заедно се разположиха на лагер близо до Мером, за да се сражават против израилтяните.

6 Тогава Господ каза на Иисус: „Не се бой от тях, защото утре до това време Аз ще пронижа всички тях пред очите на израилтяните. На конете им прережи жилите и колесниците им изгори с огън.“ 7Иисус и целият боеспособен народ с него ги изненадаха при водите на Мером и ги нападнаха. 8И Господ ги предаде в ръцете на израилтяните. Те ги поразяваха и преследваха до Големия Сидон и Мисрефот-Майм и до долината Масифа на изток. Поразяваха ги така, че от тях не остана никой оцелял. 9Иисус постъпи с тях така, както му каза Господ: на конете преряза жилите и колесниците изгори с огън.

10 В същото време Иисус се върна да превземе Хацор и порази царя му с меч, защото Хацор беше преди начело на всички тези царства. 11И избиха с острието на меч всичко живо, което беше в него. Те ги предадоха на проклятие. Нищо живо не остана. И изгориха Хацор с огън.

12 Иисус превзе всички тези царски градове и уби всичките им царе с острието на меч. Предаде ги на проклятие, както Господният служител Мойсей беше заповядал. 13Обаче Израил не изгори никой от градовете, които стояха по хълмовете, освен Хацор. Иисус изгори единствено него. 14Израилтяните разграбиха, оплячкосаха за себе си цялата плячка от тези градове и добитъка. А всичките хора поразяваха с острието на меч, докато не ги избиха. Те не оставиха нищо живо. 15Както Господ беше заповядал на служителя Си Мойсей, така Мойсей заповяда на Иисус и така постъпи Иисус. Той не се отклони от нито една дума във всичко, което Господ беше заповядал на Мойсей.

Общ преглед на завладяната земя с 31 победени царе

16 Така Иисус превзе цялата тази хълмиста земя, цялата южна земя, цялата земя на Гошен, Шефела и Арава – планината Израилева и равнината. 17От планината Халак, която се издига към Сеир, до Ваал-Гад в Ливанската долина под планината Хермон – всичките им царе хвана, порази и изби. 18Дълго време Иисус воюва против всички тези царе. 19Нямаше град, който да не се предаде пред Израил, освен евейците, жители на Гаваон. Всички те бяха превзети в битка. 20 a  Защото от Господа беше да вкоравят сърцата си и да излязат в битка срещу Израил – за да бъдат предадени на проклятие и да не бъдат помилвани, а да бъдат изтребени така, както Господ беше заповядал на Мойсей.

21 В същото време Иисус дойде и изтреби енакимците от високата страна-планина, в Хеврон, Давир, Анав и цялата израилска хълмиста страна, и по цялата Юдина планина Иисус ги предаде на проклятие с градовете им. 22От енакимците не остана никой в земята на Израилевите синове. Те останаха само в Газа, в Гет и Азот.

23 Когато Иисус превзе цялата земя, както Господ беше казал на Мойсей, тогава Иисус я предаде за наследствен дял на израилтяните според делението им на племена. И земята се успокои от война.
Copyright information for BulCont