Joshua 13

Разделяне на Обетованата земя между израилевите племена

( 13:1-21:45 )

Разделяне на Източен Ханаан

1 Когато Иисус достигна до дълбока старост, Господ му каза: „Макар че ти достигна до дълбока старост, още много земя остава да се овладее. 2Тази е земята, която остава: всички области на филистимците и на гешуритите. 3 a  От Сихор, който е на изток от Египет, до границата на Екрон на север, която се смята за ханаанска: има петима филистимски владетели – на Газа, Азот, Аскалон, Гет и Екрон; също и на евейците на юг. 4Цялата земя на ханаанците, т.е. от Меара, която принадлежи на сидонците, до Афек, до аморейските граници, 5и земята на гиблитите, и на целия Ливан на изток, от Ваал-Гад под Хермон до входа на Лебо-Хамат. 6 b  Всички жители на хълмистата страна от Ливан до Мисрефот-Майм, всички сидонци ще ги изгоня пред Израилевите синове. А ти я раздели на израилтяните за наследствен дял, както ти заповядах. 7Сега раздели тази земя като наследствен дял на деветте племена и на половината Манасиево. От Йордан до голямото море на запад я дай, голямото море ще е граница.“

8Рувимовото и Гадовото, и другата половина на Манасиевото племе бяха вече получили своя дял, който Мойсей им беше дал отвъд Йордан на изток: 9от Ароер при края на долината на поток Арнон и града по средата на потока, и цялата равнина на Медева до Дивон, 10и всичките градове на аморейския цар Сихон, който царуваше в Есевон, до предела на амонските синове; 11също и Галаад, и Гесурската и Маахската област, и цялата планина Хермон, и цял Васан до Салха, 12 c  цялото царство на Ог във Васан, който царуваше в Аштарот и Едреи. Той беше от остатъка на рефаимците. Мойсей ги порази и прогони. 13Но Израилевите синове не изгониха жителите на Гешур и Мааха, и гешурците и маахците живеят сред Израил до днес. 14 d  Само на Левиевото племе той не даде наследствен дял; всеизгарянията, принасяни на Господ, Израилевия Бог, са негов дял, както му беше казал Господ
13:14 В Септуагинта е добавено: „Това е разделението, което Мойсей извърши за израилтяните в Моавските полета отвъд Йордан срещу Йерихон“.
.

15Мойсей даде наследства на племето на рувимците според техните родове – 16тяхната граница беше Ароер, при края на долината на поток Арнон, и града по средата на потока, включително цялата равнина около Медева; 17Есевон и всичките му градове в равнината: Девон, Вамот-Ваал, Бет-Балмеон, 18Яса, Кедемот, Мофаат, 19Кириатаим, Сивма, Церет-Хашахар на планината Емек, 20Бет-Пеор, Ашдод-Хаписга и Бет-Хайешимот; 21и всичките градове в равнината, т.е. цялото царство на аморейския цар Сихон, който царуваше в Есевон и когото Мойсей уби; мадиамските вождове Евия, Рекем, Цур, Хур и Рева – Сихонови старейшини, които обитаваха страната, 22 f  и предсказвача Валаам, Веоров син, израилтяните убиха с меч, наред с онези вече убити. 23Това е наследственият дял на рувимците според родовете им: градовете и техните села.

24Мойсей даде дял и на Гадовото племе – на Гадовите синове според родовете им. 25Областта им беше Язер и всички галаадски градове, т.е. половината от земята на амонските синове до Ароер, който е близо до Рава, 26и от Есевон до Рамат-Мицпе и Ветоним; и от Маханаим до границите на Давир; 27и в долината Бет-Харам, Бет-Нимра, Сукхот и Цафон; остатъка от царството на есевонския цар Сихон с Йордан като негова граница до края на Генисаретското езеро отвъд Йордан на изток. 28Това е наследственият дял на Гадовите синове според родовете им: градовете и селата им.

29Мойсей даде дял и на половината Манасиево племе според родовете им. 30Пределът им беше от Маханаим, целият Васан, цялото царство на васанския цар Ог и всичките Яирови селища във Васан – шестдесет града. 31Половината от Галаад, включително Аштарот и Едреи, градове в царството на Ог във Васан бяха дадени на синовете на Махир, Манасиевия син – т.е. на половината Махирови синове според родовете им.

32Това даде за наследствен дял Мойсей отвъд Йордан в Моавските равнини, източно от Йерихон. 33 g  Но на Левиевото племе Мойсей не даде дял – Господ, Израилевият Бог, Той е техен дял, както им обеща.
Copyright information for BulCont