Joshua 5

Обрязване и Пасха в Галгал

1 a  Когато всичките аморейски царе, които бяха отвъд Йордан на запад към Средиземно море, и всичките ханаански царе при морето чуха как Господ пресуши водите на Йордан пред израилтяните, докато те преминаваха, сърцата им се свиха и у тях вече не остана смелост пред Израилевите синове.

2 По това време Господ каза на Иисус: „Направи си остри каменни ножове и обрежи пак израилтяните.“ 3Тогава Иисус си направи каменни ножове и обряза израилтяните на Хълма на обрязването. 4И тази е причината, че Иисус ги обряза: всички мъже, които излязоха от Египет, всички бойци бяха родени в пустинята по пътя след излизането им от Египет. 5Всъщност целият народ, който излезе от Египет, беше обрязан, а всички, родени по пътя в пустинята след излизането от Египет, не бяха обрязани. 6 b  Защото израилтяните четиридесет
5:6 В Септуагинта: „четиридесет и две“.
години ходиха по пустинята, докато измряха всички бойци, които бяха излезли от Египет, които не послушаха гласа на Господа и на които Господ се закле, че няма да видят земята, която Господ с клетва беше обещал на бащите им да даде – земята, където текат мед и мляко.
7А вместо тях Той издигна синовете им. Тях Иисус обряза, тъй като бяха необрязани, понеже не ги бяха обрязали по пътя.

8 След като накрая целият народ беше обрязан, те останаха в лагера, докато се възстановят. 9Тогава Господ каза на Иисус: „Днес Аз снех от вас египетския позор.“Затова името на онова място до днес е Галгал.

10 d  И Израилевите синове бяха на лагер в Галгал и извършиха Пасха на Йерихонските полета вечерта на четиринадесетия ден от месеца. 11И на другия ден след Пасхата започнаха да ядат от плодовете на земята – безквасни хлябове и печени зърна в същия ден. 12 e  А манната престана след това. Когато започнаха да ядат от плодовете на земята, нямаше повече манна за Израилевите синове. Те ядяха от плодовете на ханаанската земя през онази година.

Превземане на Йерихон и спасяване на Раав

13 f  И когато Иисус беше при Йерихон, вдигна очи и видя, ето пред него стоеше мъж с изваден меч в ръка. Иисус отиде към него и го попита: „Наш ли си или от неприятелите ни?“ 14 g  Той отговори: „Не! Като вожд на войнството на Господа аз сега дойдох!“Иисус падна по лице до земята, поклони му се и му каза: „Какво ще заповяда моят господар на своя служител?“ 15 h  А вождът на войнството на Господа каза на Иисус: „Събуй сандалите от краката си, защото мястото, на което стоиш, е свято.“Иисус така инаправи.
Copyright information for BulCont