Joshua 9

Хитростта и наказанието на жителите на Гаваон

1 Когато всички царе, които бяха на запад от Йордан, по планинската страна и равнината и по цялото крайбрежие на голямото море, към Ливан – хетейци, аморейци, ханаанци, ферезейци, евейци и йевусейци, – чуха това, 2те се събраха заедно, за да се сражават с Иисус и израилтяните под едно командване.

3 Жителите на Гаваон чуха какво бе извършил Иисус в Йерихон и Гай 4и постъпиха хитро. Те взеха провизии и се представиха за пратеници. Поставиха вехти чували на ослите си и вехти, скъсани и закърпени мехове за вино. 5На краката им имаше стари, кърпени сандали и бяха облечени с кърпени дрехи. Всичкият им хляб за път беше сух, плесенясал
9:5 В Септуагинта е добавено: „и натрошен“.
.
6Те дойдоха при Иисус в лагера в Галгал и казаха на него и на всички израилтяни: „Дойдохме от далечна земя. Сключете с нас съюз.“ 7 b  А израилтяните казаха на евейците: „Ако вие живеете в нашата територия, как тогава ще сключим съюз с вас?“ 8Те казаха на Иисус: „Ние сме твои слуги.“

А Иисус ги попита: „Кои сте вие и откъде идвате?“
9 c  Те му казаха: „Твоите слуги идват от твърде далечна земя заради името на Господа, твоя Бог. Защото чухме много за Него и за всичко, което е извършил в Египет, 10 d  и за всичко, което е сторил на двамата аморейски царе, които бяха отсам Йордан – на есевонския цар Сихон и на васанския цар Ог, който беше в Аштарот
9:10 В Септуагинта е добавено: „и Едрея“.
.
11Затова нашите стареи и всичките жители на нашата земя ни казаха: „Вземете си храна за път и идете да ги посрещнете. Кажете им: „Ние сме ваши слуги и сключете сега съюз с нас.“ 12Това е нашият хляб. Беше топъл, когато го взехме от къщите си в деня, когато тръгнахме да дойдем при вас, и сега, ето той е станал сух и плесенясал. 13И това са меховете за вино, които бяха нови, когато ги напълнихме, а ето те се скъсаха. И тези наши дрехи и сандали овехтяха поради твърде дългия път.“ 14Израилтяните взеха храната им, но Господа не попитаха. 15 f  И Иисус сключи с тях мир и се задължи с договор да пази живота им. И старейшините на народа им се заклеха.

16 Три дена след сключването на този договор те чуха, че тези били техни съседи и живеят близо до тях, 17защото израилтяните преместиха лагера и дойдоха до градовете им на третия ден. А градовете им бяха Гаваон, Кефира, Беерот и Кириат-Ярим. 18Но Иисус и израилтяните не ги погубиха, защото старейшините на народа бяха им се заклели в Господа, Израилевия Бог. Затова цялата общност заропта против старейшините. 19Всички старейшини казаха на целия народ: „Заклехме им се в Господа, Бога Израилев, и затова не можем да им сторим нищо. 20Това можем да им направим: да ги оставим живи, за да не бъде върху нас Божият гняв поради клетвата, с която им се заклехме.“ 21И старейшините им казаха още: „Нека останат живи, но ще станат секачи на дърва и носачи на вода за цялата общност.“И те направиха, както старейшините им бяха казали.

22 Тогава Иисус ги повика и им каза: „Защо ни измамихте, като казахте: „Ние живеем много далече от вас“, когато сте живеели в пределите ни? 23 g  И сега вие сте проклети. Вечно ще слугувате като секачи и водоносци за дома на моя Бог!“ 24Те отговориха на Иисус: „Дошли бяха сведения до твоите слуги, че Господ, твоят Бог, е заповядал на Своя служител Мойсей да ви даде цялата земя и да погуби нас и всички жители на цялата земя пред лицето ви. Затова много се уплашихме за живота си поради вас и направихме това дело. 25Сега ето ние сме в твоите ръце. Стори с нас каквото според тебе е добро и справедливо – направи го.“ 26И той постъпи с тях така: избави ги от ръцете на Израилевите синове и те не ги погубиха. 27 h  И в същия ден Иисус ги постави да секат дърва и да носят вода за цялата общност и за Господния жертвеник
9:27 В Септуагинта е добавено: „поради това гаваонците станаха дървосекачи и водоносци за Божия жертвеник“.
до днес, на мястото, което Господ би избрал.
Copyright information for BulCont