Jude 1

Поздравления

1 a  Юда, слуга на Иисус Христос, брат на Яков – до призованите, осветени
1:1 В някои ръкописи: „обичани“.
от Бог Отец и запазени от Иисус Христос:
Copyright information for BulCont