Judges 14

Женитба на Самсон

1 Когато веднъж Самсон пристигна в Тимна, тук той видя между филистимките една девойка. 2 a  Когато се завърна, той разказа на баща си и на майка си следното: „В Тимна между филистимките видях една девойка. Вземете ми я за жена.“ 3Но баща му а и майка му отговориха: „Между дъщерите на твоите съплеменници и сред целия ни народ няма ли девойка за твоя жена, че отиваш да вземаш жена от необрязаните филистимци?“А Самсон отговори на баща си: „Не, вземи ми само тази, понеже тя ми харесва.“ 4Баща му и майка му обаче не знаеха, че това е предвидено от Господа и че Той търси повод да се потегли на поход срещу филистимците. А тъкмо тогава филистимците владееха над Израил.

5 След това Самсон отиде заедно с баща си и майка си в Тимна и когато стигнаха до лозята на Тимна, ето един млад лъв се спусна с рев насреща му. 6Тогава Господният Дух въздейства мощно над него и той с голи ръце разкъса лъва, както се разкъсва яре на трапеза. Но той не разказа на баща си и майка си за това, което беше извършил. 7След това отиде и говори с девойката и тя се хареса на Самсон. 8След няколко дни той пак отиде в Тимна, за да я вземе за жена. Пътьом се отби, за да види мъртвия лъв. Но ето – рой пчели и мед в трупната мърша на лъва. 9Той събра меда в ръцете си, тръгна и яде по пътя. А когато се завърна при баща си и майка си, даде и на тях. Също и те ядоха. Но той не им каза, че беше взел този мед от трупната мърша на лъва.

10 Неговият баща дойде в Тимна при тази девойка. Там Самсон даде гощавка
14:10 В Септуагинта е добавено: „в продължение на седем дена“.
, както е обичай при младоженците.
11Когато го видяха да идва, жителите на Тимна избраха тридесет брачни другари, които да празнуват заедно с него. 12 c  Самсон им каза: „Ще ви задам една гатанка. Ако можете да ми я отгатнете и точно я разгадаете през седемте дена на гощавката, ще ви дам тридесет ленени ризи и тридесет празнични дрехи. 13Но ако не можете да я отгатнете, тогава вие ще ми дадете тридесет ленени ризи и тридесет празнични дрехи.“Те му отговориха: „Задай гатанката си да я чуем.“ 14Той заговори: „Ястие дойде от такъв, който яде;
сладост – от такъв, който е силен.“

В продължение на три дена никой не можа да отгатне гатанката.
15 d  На седмия ден брачните другари казаха на Самсоновата жена: „Уговори мъжа си, да ни отгатне гатанката. Иначе с огън ще изгорим тебе и бащиния ти дом. Затова ли ни поканихте, за да ни оберете?“ 16И така, жената на Самсон заплака пред него и занарежда: „Ти ме мразиш и не ме обичаш. Ти зададе гатанка на сънародниците ми, а и на мене не я отгатваш.“Той ѝ отговори: „На баща си и майка си не съм я отгатнал, та на тебе ли ще я отгатна?“ 17Но тя седем дена плака пред него, докато продължаваше гощавката им. Накрая на седмия ден той я отгатна пред нея, понеже не го оставяше на мира. А тя отгатна гатанката на своите сънародници. 18И на седмия ден преди залез слънце те му казаха: „Какво е по-сладко от мед, какво е по-силно от лъв?“Той им възрази: „Да не бяхте орали с моята телица, никога нямаше да отгатнете гатанката ми.“

19 След това Господният Дух въздейства мощно над него и той отиде в Аскалон, където уби тридесет мъже, смъкна от тях облеклата им и даде дрехите им на онези, които бяха отгатнали гатанката. Тогава той, силно разгневен, се завърна в къщата на баща си. 20А жената на Самсон беше омъжена за неговия приятел, който му беше станал сватбен другар.
Copyright information for BulCont