Judges 16

Самсон и Далида

1 Оттук Самсон тръгна към Газа. Там видя една блудница и се отби при нея. 2Когато съобщиха на жителите на Газа: „Самсон е дошъл тука“, филистимците бродеха наоколо, дебнеха го цяла нощ при градските порти и се спотаяваха цяла нощ, като казваха: „Ще чакаме до съмване, тогава ще го убием.“ 3А Самсон спа до среднощ. Тогава стана, грабна двете крила на градските порти с двата им стълба, изкърти ги заедно с напречната греда, сложи ги на раменете си и ги изнесе на върха на планината, която се намира срещу Хеврон
16:3 В Септуагинта е добавено: „и ги сложи там“.
.

4 След това той се влюби в една филистимка от долината Сорек на име Далида. 5 b  Дойдоха при нея филистимските князе и ѝ казаха: „Уговори го и разбери откъде идва неговата огромна сила и още – как можем да го надвием и да го вържем така, че да го омаломощим. А всеки от нас ще ти даде за това по хиляда и сто сикли сребро.“

6 Тогава Далида попита Самсон: „Кажи ми откъде идва твоята огромна сила и с какво да те вържат така, че да те омаломощят?“ 7Самсон ѝ отговори: „Ако ме вържат със седем още сурови, неизсъхнали тетиви, тогава аз ще загубя силата си и ще стана обикновен човек.“ 8Филистимските князе ѝ донесоха седем още сурови, неизсъхнали тетиви и тя го върза с тях. 9В това време в другата стая стояха в засада няколко мъже. Тя викна: „Самсоне! Филистимците нападат!“Той разкъса тетивите, както се разкъсва кълчищен конец, когато се доближи до огън. Така и не се разбра тайната на силата му.

10 След това Далида каза на Самсон: „Ето ти ми се подигра и ме измами. Кажи ми сега с какво трябва да те вържат?“ 11Той ѝ отговори: „Ако ме вържат с нови, още неупотребявани въжета, аз ще загубя силата си и ще стана обикновен човек.“ 12Далида взе нови въжета, върза го и извика към него: „Самсоне! Филистимци идват срещу тебе!“В това време в другата стая стояха в засада няколко мъже. Той обаче разкъса като конци въжетата по раменете.

13 Далида пак каза на Самсон: „Ти все ми се подиграваш и ме мамиш. Кажи ми с какво трябва да те вържат?“В отговор той каза: „Ако втъчеш седемте плитки по главата ми в основата на платното на твоя стан и здраво ги забиеш с клин към кросното
16:13 В Септуагинта е добавено: „и аз ще бъда безсилен като другите хора“.
.“
14И тя ги заби с клин
16:14 В Септуагинта 16:14 започва по следния начин: „Далида го приспа на коленете си. И когато той заспа, Далида взе седемте плетеници коси на главата му и сплете плетеница и заби с клин“.
. Тогава му викна: „Самсоне! Филистимците нападат!“Той се събуди от съня си и измъкна клина от стана заедно с платното
16:14 В Септуагинта е добавено: „и не се разбра силата му“.
.

15 Тогава Далида заговори пред него: „Защо казваш: „Обичам те“, а сърцето ти не е с мене? Ето ти вече три пъти ме излъга и не ми откри в какво се състои огромната ти сила.“ 16А понеже тя му досаждаше с думите си всеки ден и го притесняваше все повече и повече, той страдаше до смърт. 17Най-после Самсон разкри всичко с думите: „Косата ми никога не е била бръсната, защото аз още от рождението си съм назорей, посветен на Бога. Ако някой ме обръсне, силата ми ще ме напусне; аз ще отслабна и ще бъда като всеки друг човек.“

Самсон в плен

18 Като разбра Далида, че той ѝ разкри всичко, изпрати пратеници и повика филистимските князе. Тя им каза: „Елате и този път – той ми разкри всичко.“Тогава филистимските князе дойдоха при нея и ѝ донесоха пари на ръка. 19Далида приспа Самсон на коленете си, повика един човек, заповяда му да обръсне седемте плитки по главата му. Тогава той започна да отслабва и силата му го напусна. 20Тя викна: „Самсоне! Филистимците нападат!“Той се събуди от съня си и си каза: „И този път, както досега, ще се изплъзна.“Но той не знаеше, че Господ беше отстъпил от него. 21Филистимците го заловиха и му избодоха очите, доведоха го в Газа, оковаха го с двойни медни вериги и той беше заставен да мели в затвора. 22Но косата на главата му започна пак да расте, както беше обръсната.

Смъртта на Самсон

23 Филистимските князе се събраха, за да принесат голяма жертва на своя бог Дагон и да се веселят, защото си казаха: „Нашият бог предаде под властта ни врага ни Самсон.“ 24Когато го видя, народът също прославяше своя бог с думите: „Нашият бог предаде под наша власт врага ни и опустошителя на земята ни, който изби много наши сънародници.“ 25А когато се развеселиха сърцата им, князете казаха: „Доведете Самсон да ни развлича.“И така, доведоха Самсон от затвора и той ги развличаше; поставиха го обаче между стълбовете. 26Но Самсон каза на младежа, който го водеше за ръка: „Заведи ме да напипам стълбовете, на които се крепи този храм, за да се подпра на тях.“ 27А храмът беше пълен с мъже и жени. Там бяха всички филистимски князе, а на покрива имаше до три хиляди мъже и жени, които гледаха Самсон, който беше станал за посмешище на всички тях.

28 Тогава Самсон молитвено призова Господа с думите: „Господи Боже! Спомни си за мене и ми дай само този път сила, о, Боже, за да си отмъстя изведнъж на филистимците за двете си очи!“ 29Тогава Самсон обгърна двата средни стълба, на които се крепеше храмът, и силно ги налегна: единия с дясната си ръка, а другия – с лявата. 30Самсон викна: „Така ще умра аз заедно с филистимците!“Той наблегна с всички сили и храмът рухна върху князете и върху целия народ, който се намираше в него. Така умрелите, които Самсон уби при смъртта си, бяха повече, отколкото той беше убил през живота си.

31 f  След това дойдоха неговите братя и цялото семейство на баща му, взеха го, отнесоха го и го погребаха в гроба на баща му Маной, между Цора и Естаол. Той управляваше като съдия над Израил в продължение на двадесет години.
Copyright information for BulCont