Judges 3

1Ето народите, които Господ остави в страната, за да подложи чрез тях на изпитание всички онези израилтяни, които вече нищо не знаеха за всички войни, водени за Ханаан 2– само за да знаят и да се научат да воюват следващите поколения на израилтяните, които по-напред не са ги знаели: 3 a  петима вождове на филистимците, всички ханаанци, сидонци и евейци, които живееха в планината Ливан, от планината Ваал-Ермон до входа в Емат. 4Те бяха оставени, за да бъдат израилтяните подложени чрез тях на изпитание и да се разбере дали те се вслушват в заповедите на Господа, които Той бе заповядал чрез Мойсей на предците им. 5Така израилтяните се заселиха между ханаанци, хетейци, аморейци, ферезейци, евейци
3:5 В Септуагинта: „гергесейци“.
и йевусейци,
6вземаха си дъщерите им за жени и даваха дъщерите си на синовете им, като служеха на боговете им.

Управление на съдиите в Израил

( 3:7-16:31 )

Първи съдия – Готониил

7 Израилтяните извършваха лоши дела пред Господа и забравиха своя Господ Бог, и служеха на разни вааловци и астарти. 8Тогава гневът на Господа пламна против Израил и Той ги предаде във властта на месопотамския цар Хусарсатем, и израилтяните робуваха на Хусарсатем в продължение на осем години. 9 c  След това израилтяните викнаха към Господа за помощ и Господ им въздигна спасител, който ги избави – Готониил, син на Кеназ, по-малък брат на Халев. 10Господният Дух въздейства мощно над него и го въздигна като съдия над Израил. Той потегли на война против Хусарсатем и Господ му помогна, така че месопотамският цар Хусарсатем претърпя тежко поражение. 11 d  Тогава земята беше спокойна в продължение на четиридесет години. И Готониил, син на Кеназ, умря.

Втори съдия – Аод

12Израилтяните започнаха пак да извършват лоши дела пред Господа и Господ даде сила на моавския цар Еглон против израилтяните, понеже те извършваха лоши дела пред Господа. 13Той събра при себе си амонци и амаликитци, потегли на война, та порази Израил и завладя Града на палмите. 14Затова израилтяните робуваха на моавския цар Еглон в продължение на осемнадесет години.

15Тогава израилтяните викнаха към Господа за помощ и Господ им въздигна за спасител Аод, син на Гера, от Вениаминовото племе, който беше левичар. Чрез него израилтяните изпратиха дарове на моавския цар Еглон. 16Аод си направи двуостър меч, дълъг един лакът, и го препаса под горната си дреха на дясното бедро, 17и поднесе даровете на моавския цар Еглон. А Еглон беше човек много дебел. 18Когато Аод поднесе всички дарове и изпрати мъжете, които донесоха даровете, 19върна се сам при каменните идоли, които са в Галгал, и каза: „Царю, имам тайно послание за тебе!“Тогава царят заповяда да не се говори и всички, които стояха при него, излязоха. 20Тогава Аод дойде при него – той седеше в прохладната си горна стая, която беше приготвена само за него. Аод каза: „Имам за тебе послание от Бога.“Еглон се надигна от стола. 21Аод простря лявата си ръка и взе меча от дясното си бедро и го прониза в корема му 22толкова, че след острието влезе и дръжката. Тлъстината обхвана острието, така че Аод не можеше да извади от корема му меча, който излезе отзад. 23Тогава Аод излезе в преддверието, затвори след себе си вратата на горната стая и я заключи.

24След като излезе, слугите на Еглон дойдоха и видяха, че вратата на горната стая е заключена. Тогава си казаха: „Навярно той е по нужда в прохладната стая.“ 25Чакаха доста дълго, но напразно, защото той не отваряше вратата на горната стая. Затова взеха ключ и отключиха, и ето – господарят им лежеше мъртъв на земята.

26Докато всички се чудеха, Аод избяга, мина покрай каменните идоли и се спаси в Сеират. 27Когато пристигна там, той засвири с тръба на Ефремовата планина и израилтяните слязоха заедно с него от планината, а той вървеше начело. 28И им каза: „Вървете след мене, защото Господ предаде вашите врагове, моавците, под ваша власт.“Те тръгнаха след него, превзеха бродовете през Йордан откъм Моавската земя и не допуснаха никой да премине. 29Тогава избиха около десет хиляди мъже от моавците, все здрави и силни воини, и никой не се избави. 30 e  Така в онзи ден моавците се покориха под властта на Израил. Тогава земята беше спокойна от врагове в продължение на осемдесет години.

Трети съдия – Самегар

31 f  След Аод дойде Самегар, син на Анат, който с волски остен изби шестстотин мъже от филистимците. Така и той допринесе за спасението на Израил.
Copyright information for BulCont