Lamentations 1

Според старогръцкия превод на Библията (Септуагинта) авторството на кн. Плачът на Йеремия се приписва на пророк Йеремия. Във 2 Лет. 35:25 се споменава, че Йеремия е записал „плача“си, предназначен за цар Йосия. Всъщност книгата е оплакване за падането на Юдейското царство под Вавилонско робство и последвалия плен на юдейския народ. Ако авторът е очевидец на разрушението на Йерусалим, то книгата е написана около 580 г. пр. Р. Хр.

Книгата е разделена на 5 глави и е написана под формата на оплакване – първите 4 глави са поетично ридание в акростих, а последната глава е в стил, наподобяващ псалмите.

Плачът на Йеремия е продължение на пророческата убеденост, че Бог допуска разрушението на Йерусалим, за да вразуми Своя народ поради греховете му (1:18). В цялата книга се откроява дълбокото чувство за вина на юдеите. Описанието на Божия гняв в Плачът на Йеремия е основен източник за изучаване на тази страна от Божия характер (2:1 и сл.). В книгата се съдържа обаче и молитва за избавление (гл. 5), изпълнена с увереност, че тя ще бъде чута заради завета, който Бог е сключил със Своя народ (3:19). Страданието може да бъде овладяно и преобразено чрез Божията любов (3:25) в духовна радост и благополучие.

Скръб за разорения Йерусалим

1 a 
1:1 В Септуагинта 1:1 започва по следния начин: „След като Израил беше отведен в плен и Йерусалим – опустошен, пророк Йеремия седеше, като плачеше. Той ридаеше за Йерусалим с думите на този плач“.
Как седи усамотен градът, някога тъй многолюден!
Стана като вдовица. Великата столица между народите,
княгинята сред областите стана поданица.
2 c  Горко плаче тя нощем и сълзите ѝ са по бузите ѝ.
Измежду всичките ѝ любовници няма кой да я утеши.
Всички нейни приятели ѝ изневериха, станаха нейни врагове.
3 Юда отиде и се пресели поради бедствие и тежко робство.
Живее между езичници, не намира покой.
Всички, които го преследваха, го настигнаха в теснини.
4 d  Пътищата към Сион тъгуват, защото няма кой да отива на празници.
Всичките му порти запустяха. Свещениците му въздишат,
девиците му са печални. Горко и на самия него!
5 e  Враговете му го покориха, неприятелите му плячкосват,
защото Господ му изпрати скърби поради многото му беззакония;
децата му бяха подкарани в плен пред противника.
6 И беше взето от Сионовата дъщеря цялото ѝ великолепие.
Първенците ѝ са като елени, които не намират пасища.
Изтощени, те не можеха да избягат от преследвача.
7 В дните на бедността и на лишението от дом Йерусалим си спомни
за всички свои съкровища, каквито имаше в предишни дни.
Когато народът му падна във вража ръка, никой от неговите съюзници не му помогна.
Враговете му злорадстват и се надсмиват за неговото опустошение.
8 f  Йерусалим тежко съгреши. Затова стана за отвращение.
Всички, които го прославяха, го презряха, защото видяха голотата му.
И сам той въздиша и се обръща назад в посрама.
9 По полата му беше нечистотата му, но той не помисляше за следствието от греха си
и се унизи много, и няма кой да го утеши.
„Погледни, Господи, моето бедствие, казва той, понеже врагът ми се е възгордял!“
10 g  Врагът простря ръка върху всичките му скъпоценности.
Той вижда в ужас как езичници навлизат в светилището на Господа,
за което Ти си заповядал да не влизат в Твоето събрание.
11 Целият му народ въздиша, търсейки хляб,
дава ценности за храна, за да запази живота си.
„Погледни, Господи, и виж колко съм унизен!“
12 h  Вие, които минавате по пътя, дано не ви сполети подобно нещо!
Погледнете и вижте, има ли болка като моята болка,
каквато ме е сполетяла,
каквато Господ ми изпрати в деня на пламенния Си гняв?
13 Той изпрати отгоре огън в костите ми, който ги обхвана;
постави клопка за краката ми, повали ме, направи ме да бедствам,
направи ме пуст и да боледувам всеки ден.
14 i  Ярема на беззаконията ми Той
стегна около шията ми.
Те се сплетоха и се струпаха на врата ми.
Той отслаби силите ми.
Господ ме предаде в ръцете на ония,
на които не мога да противостоя.
15 j  Господ повали всред мене всички мои храбри мъже,
свика против мене събрание, за да унищожи младите ми воини.
Като в лин Господ стъпка девицата, дъщерята на Юда.
16 Затова аз плача. Окото ми, окото ми вода излива,
понеже е далече от мене утешител,
който би оживил душата ми.
Жителите ми са съсипани, понеже врагът надделя.
17 Сион простира ръцете си, но няма кой да го утеши.
Господ даде заповед срещу Яков съседите му да станат негови врагове.
Йерусалим стана нечистота посред тях.
18 Справедлив е Господ, защото се разбунтувах срещу словото Му.
Чуйте, всички народи, и погледнете моята болка!
Момичетата и младежите ми бяха взети в плен.
19 Зова любовниците си, но те ме излъгаха.
Свещениците ми и старците ми умират от глад в града,
когато си търсят храна, за да запазят живота си.
20 k  Погледни, Господи, защото съм в беда. Вътрешността ми се вълнува.
Сърцето ми се обърна в мене, задето Ти се противопоставих упорито.
По улицата мечът ме лиши от деца, а вкъщи – владее смърт.
21 Чуха, че стена, а утешител нямам.
Чуха всичките ми врагове за моята неволя и се зарадваха, че Ти си сторил това.
О, да би привел деня, който Ти възвести, и те да станеха като мене!
22 Нека се разкрие пред лицето Ти цялата им порочност.
И постъпи с тях, както постъпи с мене поради всичките ми грехове,
защото са тежки моите стенания и сърцето ми изнемогва.
Copyright information for BulCont