Lamentations 3

Ридание на пророка за Сион – надежда въпреки бедствията

1 Аз съм човек, който е изпитал бедствие от жезъла на Божия гняв.
2 Той ме поведе надалеч в плен и ме въведе в дълбока тъмнина, а не на светло.
3 Той се обърна против мене отново и всеки ден обръща ръката Си.
4 Той смаза плътта ми и кожата ми, строши костите ми.
5 Обсади ме и ме обкръжи с горчила и теглила.
6 Постави ме на тъмно място, а не на светло, подобно на онези, които починаха отдавна.
7 a  Той ме заобиколи със стена, тъй че да не мога да изляза. Направи веригите ми тежки
8 и когато зовях и ридаех, затвори ухо за молитвата ми.
9 С камъни прегради пътищата ми, препречи пътеките ми.
10 b  Той стана за мене като мечка в засада, като лъв на скрито място;
11 изкриви пътищата ми и ме разкъса, и ме опустоши;
12 c  изопна лъка Си и ме постави като прицел на стрели;
13 простреля сърцето ми със стрели от колчана Си.
14 d  Станах за присмех на целия си народ,
всекидневна тяхна подигравателна песен.
15 e  Той ме пресити с горчивини, напои ме с пелин;
16 разби с камъни зъбите ми, покри ме с пепел.
17 И мирът избяга от душата ми. Аз забравих благоденствието и казах:
18 f  „Загинаха славата ми и моята надежда в Господа.“
19 Помисли за моето страдание и за моето бездомничество, за пелина и горчилката.
20 Душата ми, като мисли това постоянно, отпада у мене.
21 Ето какво отговарям в сърцето си и поради това имам надежда:
22 g  по милост на Господа ние не изчезнахме,
защото милосърдието Му не е пресекнало –
23 то се обновява всяка сутрин. Велика е Твоята вярност!
24 h  Господ е моят дял, казва душата ми,
и така, на Него ще се надявам.
25 Господ е добър към ония, които се надяват на Него, и към душата, която Го търси.
26 i  Добре е на онзи, който търпеливо очаква спасение от Господа.
27 Добре е за човека, когато носи иго на младини.
28 Нека седи самотно и мълчи, защото Той го е възложил върху него.
29 Нека поставя устата си в праха, мислейки: „Може би още има надежда.“
30 j  Нека подлага страната си на онзи, който го удря,
до пресита да приема хули,
31 понеже Господ не отхвърля за вечни времена.
32 k  Въпреки че е пратил печал, Той и ще помилва според изобилната Си благост.
33 l  Защото Той не оскърбява по желание на сърцето Си и не огорчава синовете човешки.
34 Но когато биват тъпкани всички затворници на страната,
35 когато неправедно съдят човека пред лицето на Всевишния,
36 когато онеправдават човека в съда, нима Господ не вижда?
37 m  Кой би могъл да каже, че нещо става, ако не е заповядал Господ?
38 Нали от устата на Всевишния произлизат бедствие и благополучие?
39 За какво би скърбял човек, докато е жив? Нека всеки скърби, когато е наказван за греховете си.
40 n  Нека изпитаме и изследваме своите пътища и да се обърнем към Господа.
41 Нека възвисим нашите сърца и ръце към Господа в небесата.
42 Ние се отметнахме и разбунтувахме. Ти не ни пощади.
43 Ти се облече с гняв и ни преследваше; умъртвяваше ни, не ни съжали.
44 o  Ти закри Себе Си с облак, за да не достига молитвата ни до Тебе.
45 p  Направил си ни като смет и отвращение сред народите.
46 Разтворили са против нас широки уста всички наши врагове.
47 Паника и яма, опустошение и разорение налетяха върху нас.
48 Потоци вода лее окото ми за гибелта на дъщерята на моя народ.
49 Окото ми пролива сълзи и не престава, понеже няма преставане,
50 докато не погледне Господ милостиво и не види от небесата.
51 Окото ми прави да страда моята душа заради всички дъщери на моя град.
52 q  Защото без причина моите врагове дебнеха да ме хванат като птичка.
53 Захвърлиха живота ми в яма и ме затрупаха с камъни.
54 Водите се издигнаха до главата ми. Аз си казах: „Загинах.“
55 r  От дълбоката яма призовах името Ти, Господи.
56 Ти чу гласа ми; не закривай ухото Си за моята въздишка и за моя плач!
57 Ти се приближаваше, когато Те призовавах, и казваше: „Не бой се!“
58 Ти защитаваше, Господи, делото на моята душа, изкупваше моя живот.
59 Ти виждаш, Господи, онеправданието ми: „Отсъди делото ми!
60 Ти виждаш всичката им отмъстителност, всичките им кроежи срещу мене;
61 Ти чуваш, Господи, ругатните им, всичките им кроежи срещу мене,
62 думите на ония, които се надигат срещу мене, и всеки ден заговорничат против мене.
63 s  Погледни: седнат ли, станат ли, аз съм присмехулна песен за тях.
64 t  Въздай им, Господи, според делата на ръцете им.
65 Прати им помрачение на сърцето и Твоето проклятие върху тях.
66 Преследвай ги с гняв и ги изтреби от поднебесието, Господи!“
Copyright information for BulCont