Leviticus 10

1 a  Надав и Авиуд, синове на Аарон, взеха кадилниците си и като сложиха в тях огън и тамян, принесоха чужд огън пред Господа, което Той им беше забранил. 2 b  Затова излезе огън от Господа и ги изгори; и те умряха пред Господа. 3Тогава Мойсей каза на Аарон: „Ето за това говореше Господ, когато рече: „Аз ще покажа святостта Си в онези, които се приближат към Мене, и ще се прославя пред целия народ.“Аарон остана безмълвен.

4 И Мойсей повика Мисаил и Елцафан, синове на Узиил, Аароновия чичо, и им каза: „Идете и изнесете братята си от светилището извън стана.“ 5Те се приближиха и ги изнесоха с хитоните им извън стана, както каза Мойсей. 6А на Аарон и синовете му Елеазар и Итамар Мойсей каза: „Не откривайте главите си и не раздирайте дрехите си, за да не умрете и да навлечете гняв на цялото общество; но братята ви и цял Израил могат да оплакват онези, които Господ погуби с огън. 7И не излизайте от входа на скинията на събранието, за да не умрете; защото Господният елей за помазване е върху вас.“И те направиха, както каза Мойсей.

8 След това Господ каза на Аарон: 9 c  „Когато влизате в скинията на събранието, не трябва да пиете вино или силно питие, нито ти, нито синовете ти с тебе, за да не умрете. Това ще бъде вечен закон за поколенията ви, 10 d  за да може да отличавате свещено от несвещено и нечисто от чисто 11и да учите израилтяните на всички наредби, които Господ им е казал чрез Мойсей.“

12 После Мойсей каза на Аарон и останалите му синове Елеазар и Итамар: „Вземете хлебния принос, останал от жертвите за Господа, и го яжте безквасен при жертвеника, защото това е велика светиня; 13 e  яжте го на свято място, защото това е твой дял и дял на синовете ти от жертвите за Господа, защото така ми е заповядано. 14Гръдната част, принесена по обичая, и плешката на възношението яжте на чисто място – ти, синовете ти и дъщерите ти с тебе, защото това ти е дадено като твой дял и като дял на синовете ти от мирните приноси на израилтяните. 15 f  Плешката на възношението и гръдната част трябва да се принасят заедно с жертвената тлъстина по обичая пред Господа, за да бъдат вечен дял за тебе и за синовете ти, както заповяда Господ.“

16 Мойсей потърси козела на жертвата за грях, но той беше вече изгорен. Затова той се разгневи на Елеазар и Итамар, двамата останали синове на Аарон, и каза: 17 g  „Защо не ядохте жертвата за грях на свято място? Тя е велика светиня и ви е дадена, за да снемете греховете на обществото и да го очиствате пред Господа. 18Но кръвта на жертвата не беше внесена в светилището и вие трябваше да я изядете в светилището, както заповядах.“ 19Тогава Аарон отговори на Мойсей: „Ето днес те принесоха жертвата си за грях и всеизгарянето си пред Господа и на мене ми се случи такова нещо! Ако бях ял днес жертвата за грях, щеше ли това да се понрави на Господа?“ 20Като чу това, Мойсей одобри постъпката.
Copyright information for BulCont