Leviticus 11

Закон за чистите и нечистите животни

11:2-47Вт. 14:3-21

1 a  И Господ каза на Мойсей и Аарон: 2„Съобщете на израилтяните: „Ето кои животни можете да ядете сред всички животни по земята: 3яжте всяко от животните, което има раздвоени копита, с дълбок разрез на копитата, и което преживя. 4От преживните и с раздвоени копита не яжте само тези: камилата, защото преживя, но няма раздвоени копита; тя е нечиста за вас; 5скокливия гризач, защото преживя, но няма раздвоени копита; той е нечист за вас; 6заека, защото преживя, но няма раздвоени копита; той е нечист за вас; 7свинята, защото има раздвоени копита с дълбок разрез, но не преживя; тя е нечиста за вас. 8Месото им не яжте и до труповете им не се допирайте; те са нечисти за вас.

9 От всички животни, които са във водата, яжте всички с перки и люспи във водите на реки и морета; тях може да ядете. 10А всички, които плават или обитават навред във водите – в моретата или реките, които нямат перки и люспи, всички те са скверни за вас. 11Понеже трябва да бъдат скверни за вас, от месото им не яжте и от труповете им се гнусете! 12Всичко във водата, което няма перки и люспи, да бъде скверно за вас.

13 А ето и птиците, от които трябва да се гнусите: орел, лешояд, черен лешояд, 14пиляк и сокол от всякакъв вид, 15всякакъв вид гарвани, 16камилска птица, кукумявка, чайка и ястреб от всякакъв вид, 17бухал, рибар, ибис, 18лебед, пеликан, сврака, 19щъркел, чапла от всякакъв вид, папуняк и прилеп.

20 Всички крилати четириноги са скверни за вас. 21Но измежду крилатите четириноги можете да ядете само онези, които имат пищяли над краката си, за да скачат с тях по земята. 22От тях можете да ядете: скакалец от всякакъв вид, зелен скакалец от всякакъв вид, щурец от всякакъв вид и малък скакалец от всякакъв вид. 23Всяко друго крилато четириного е скверно за вас.

24 От тях ще се оскверняват: всеки, който се допре до трупа им, ще бъде нечист до вечерта; 25и всеки, който носи нещо от трупа им, да изпере дрехата си; той ще бъде нечист до вечерта. 26Всяко животно, което има раздвоени копита, но без дълбок разрез и не преживя, е нечисто за вас; всеки, който се допре до него, ще бъде нечист. 27А от четириногите животни – онези, които ходят на лапи, са нечисти за вас; всеки, който се допре до трупа им, ще бъде нечист до вечерта. 28Всеки, който носи трупа им, да изпере дрехите си; той ще бъде нечист до вечерта, понеже са нечисти за вас.

29 От животните, които пълзят по земята, ето кои са нечисти за вас: невестулка, мишка, гущер от всякакъв вид; 30анака, саламандър, гущерче, къртица и хамелеон. 31От всички влечуги те са нечисти за вас: който се допре до трупа им, ще бъде нечист до вечерта. 32И всичко, върху което някое от тях падне мъртво, ще бъде нечисто: било дървен съд, дреха, кожа, чувал или някаква вещ, която се употребява за работа. Те трябва да се сложат във вода и ще останат нечисти до вечерта; след това ще бъдат чисти. 33Ако някое от тях падне в глинен съд, всичко, каквото има в него, ще бъде нечисто; а самия съд трябва да строшите. 34Всяка храна, върху която се сипе вода от такъв съд, ще бъде нечиста; и всяко питие в такъв съд ще бъде нечисто. 35Всичко, върху което падне нещо от трупа им, ще бъде нечисто – било пещ или огнище, трябва да се разрушат, понеже са нечисти; и те ще бъдат нечисти за вас. 36Само извор и кладенец, където има вода, си остават чисти; но който се допре до трупа им, той е нечист. 37Ако нещо от трупа им падне върху семе за сеитба, то ще е нечисто. 38И ако са полели семето с вода и върху него падне нещо от трупа им, то е нечисто за вас.

39 Ако умре някое от животните, които може да ядете, който се допре до трупа му, ще бъде нечист до вечерта. 40Който яде от трупа му, трябва да изпере дрехите си; той ще бъде нечист до вечерта; и който носи трупа му, трябва да изпере дрехите си, той ще бъде нечист до вечерта.

41 Всяко животно, което пълзи по земята, е скверно, не трябва да го ядете. 42Всяка животинка по земята, която пълзи или се движи на четири или повече крака, не трябва да я ядете, защото е скверна. 43Не се осквернявайте от влечуги, за да не станете нечисти чрез тях; не се осквернявайте чрез тях, 44 b  защото Аз съм Господ, вашият Бог. Осветете се и бъдете святи, защото Аз съм свят; и не се осквернявайте с никакво влечуго, което пълзи по земята, 45 c  защото Аз съм Господ, Който ви изведе от египетската земя, за да ви бъда Бог. И така, бъдете святи, защото Аз съм свят.

46 Това е законът за добитъка, за птиците, за всички животни, които живеят във водите, и за всички животни, които пълзят по земята, 47за да различавате чисто от нечисто и животните, които може да се ядат, от животните, които не трябва да се ядат“.“
Copyright information for BulCont