Leviticus 13

Наредби за кожни болести

1 a  Господ каза на Мойсей и Аарон: 2„Когато човек има по кожата на тялото си оток или обрив, или петно и това се превърне в рана от проказа върху кожата на тялото му, да го доведат при свещеника Аарон или при един от свещениците, негови синове. 3Свещеникът да прегледа раната върху кожата на тялото; и ако космите по раната са побелели и раната е проникнала през кожата на тялото му, това е рана от проказа; и свещеникът, като го прегледа, нека го обяви за нечист. 4Но ако петното върху кожата на тялото му е бяло, но се вижда, че не е по-дълбоко от кожата и космите по него не са побелели, нека свещеникът да затвори човека с раната за седем дена. 5На седмия ден свещеникът да го прегледа; и ако види, че раната не се е изменила и не се е разпростряла по кожата, свещеникът да го затвори за още седем дена. 6На седмия ден свещеникът отново да го прегледа; и ако раната се е успокоила и не се е разпространила по кожата, свещеникът да го обяви за чист; и ще бъде чист. 7Но ако след явяването му за очистване пред свещеника обривът започне да се разпростира върху кожата, той трябва да се яви отново пред свещеника. 8И ако свещеникът види, че обривът се е разпрострял по кожата, тогава свещеникът да го обяви за нечист; това е проказа.

9 Ако на някого се появи рана от проказа, нека да го доведат при свещеника. 10Свещеникът да го прегледа и ако има бял оток по кожата и космите са побелели, и в отока има живо месо, 11това е стара проказа по кожата на тялото му; свещеникът трябва да го обяви за нечист и да не го затваря, тъй като е обявен вече за нечист. 12Но ако, доколкото се вижда от свещеника, проказата се е разпростряла по кожата и е покрила цялата кожа от главата до нозете му, 13тогава свещеникът да го прегледа. И ако проказата е покрила цялото му тяло, нека обяви болния за чист, понеже цялата му рана е побеляла; той е чист. 14Но ако по него се появи засегната плът, той ще бъде нечист. 15Като прегледа засегнатата плът, свещеникът да го обяви за нечист; засегнатата плът е нечиста, това е проказа. 16Но ако засегнатата плът отново се промени и побелее, нека болният дойде при свещеника. 17Свещеникът да го прегледа и ако раната е побеляла, свещеникът да обяви болния за чист; той е чист.

18 Ако някой е имал цирей върху кожата на тялото си, който е зараснал 19и на мястото на цирея се е появил бял оток или червеникаво-бяло петно, той трябва да се покаже на свещеника. 20Свещеникът да го прегледа и ако се вижда, че петното е проникнало през кожата и космите му са побелели, свещеникът да го обяви за нечист. 21Но ако свещеникът види, че космите по него не са побелели и не е по-дълбоко от кожата, и едва се забелязва, свещеникът да го затвори за седем дена. 22Ако петното започне да се разпростира върху кожата, свещеникът да го обяви за нечист; това е язва. 23Но ако петното остава на мястото си и не се е разпростряло, това е белегът на цирея; свещеникът да го обяви за чист.

24 Или ако някой има по кожата на тялото си изгорено и върху заздравялото изгорено се появи червеникаво или бяло петно, 25тогава свещеникът да го прегледа; и ако космите по петното са побелели и то е проникнало през кожата, това е проказа; тя се е развила върху изгореното и свещеникът да го обяви за нечист; това е язва от проказа. 26Но ако свещеникът види, че космите върху петното не са побелели, и то не е проникнало през кожата, и едва се забелязва, тогава свещеникът да го затвори за седем дена. 27На седмия ден свещеникът да го прегледа; и ако то се е разпростряло върху кожата, тогава свещеникът да го обяви за нечист; това е язва от проказа. 28Но ако петното остава на мястото си и не се е разпростряло върху кожата, и едва се забелязва, това е оток от изгорено.

29 Ако мъж или жена има рана на главата или на брадата, 30свещеникът да прегледа раната; и ако тя е проникнала през кожата и космите върху нея са тънки и жълтеникави, свещеникът да ги обяви за нечисти; това е кел, проказа по главата или брадата. 31Но ако свещеникът прегледа раната от кел и се окаже, че тя не е проникнала през кожата и по нея няма черни косми, свещеникът да затвори болния от кел за седем дена. 32На седмия ден свещеникът да прегледа раната; и ако келът не се е разпрострял и по него няма жълтеникави косми, и се вижда, че не е проникнал през кожата, 33болният да се остриже, без да се стриже мястото с кел; и свещеникът да затвори болния за още седем дена. 34А на седмия ден свещеникът да прегледа кела; и ако келът не се е разпрострял по кожата и се вижда, че не е проникнал през нея, свещеникът да го обяви за чист; нека той да изпере дрехите си и ще бъде чист. 35Но ако след очистването му келът започне да се разпростира по кожата, 36свещеникът да го прегледа; и ако келът се е разпрострял по кожата, свещеникът да не търси жълтеникави косми; той е нечист. 37Но ако келът не се е разпрострял и по него се виждат черни косми, келът е заздравял; човекът е чист и свещеникът да го обяви за чист.

38 Но ако мъж или жена има по кожата на тялото си петна, бели петна, 39свещеникът да ги прегледа; и ако петната по кожата на тялото са белезникави, по кожата се е появил лишей, човекът е чист.

40 Ако на някого са окапали космите на главата, той е плешив, но е чист. 41Ако са окапали космите от предната част на главата му, той е олисял, но е чист. 42Но ако по плешивото или олисялото място има бяло или червеникаво петно, на това място се е развила проказа. 43Свещеникът да го прегледа; и ако отокът на раната по плешивото или олисялото място е червеникаво-бял, подобен на проказа по кожата на тялото, 44такъв човек е прокажен, той е нечист. Свещеникът трябва да го обяви за нечист, понеже на главата му има рана.

45 На прокажения с такава рана да се раздерат дрехите и главата му да остане открита; устата му трябва да се покрият и той да вика: „Нечист! Нечист!“ 46През цялото време, докато има тази рана, ще бъде нечист; той е нечист и трябва да живее отделно; неговото жилище да бъде извън стана.

47 Ако се появи зараза от проказа върху дреха, вълнена или ленена, 48върху основа или вътък, ленен или вълнен, или върху кожа или кожено изделие 49и петното е зеленикаво или червеникаво върху дрехата или кожата, било върху основата или вътъка, или върху някакво кожено изделие, това е зараза от проказа и трябва да се покаже на свещеника. 50Свещеникът да прегледа заразата и да затвори онова, което е заразено, за седем дена. 51На седмия ден свещеникът да прегледа заразеното; и ако заразата се е разпростряла по дрехата, по основата или по вътъка, по кожата или по каквото и да е кожено изделие, това е люта проказа, нечиста рана. 52Тогава свещеникът да изгори дрехата, върху която е заразата, било основата или ленения, или вълнения вътък, или каквото и да било кожено изделие, защото е гибелна проказа, трябва да се изгори на огън.

53 Ако свещеникът види, че заразата не се е разпростряла върху дрехата, по основата или по вътъка, или върху каквото и да е кожено изделие, 54свещеникът да заповяда да бъде изпрано онова, върху което има зараза, и да го затвори за още седем дена. 55Ако след изпиране на заразеното свещеникът види, че заразата не е променила вида си, макар и да не се е разпростряла, то е нечисто и трябва да се изгори на огън, заразата е проникнала дълбоко, както отвътре, така и отвън. 56Но ако свещеникът види, че след изпирането заразата едва се забелязва, нека я премахне от дрехата или от кожата, било от основата или от вътъка. 57Но ако се появи отново върху дрехата, на основата или вътъка, или върху каквото и да е кожено изделие, проказата се е развила; онова, което е заразено, да се изгори на огън. 58Ако след изпиране на дреха, било основа или вътък, или кожено изделие, заразата се премахне, те трябва повторно да се изперат и ще бъдат чисти.

59 Това е законът за заразата от проказа върху вълнена или ленена дреха, било в основата или вътъка, или върху кожено изделие, когато се обявяват за чисти или нечисти.“
Copyright information for BulCont