Leviticus 15

Предписания за телесна чистота при мъжа и жената

1 Господ рече още на Мойсей и Аарон: 2„Кажете на израилтяните: „Ако болен човек има течение от тялото си, той е нечист поради течението си. 3Ето закона за нечистотата от течението му: дали има течение от тялото му или е спряло, то остава нечисто. 4Всяка постелка, на която е лежал онзи, който има течение, е нечиста; и всяко нещо, на което седне, е нечисто. 5И който се допре до постелката му, трябва да изпере дрехите си и да се окъпе във вода, и ще бъде нечист до вечерта. 6Който седне на нещо, върху което е седял онзи, който има течение, да изпере дрехите си и да се окъпе във вода, и ще бъде нечист до вечерта. 7И който се допре до тялото на онзи, който има течение, да изпере дрехите си и да се окъпе във вода, и ще бъде нечист до вечерта. 8Ако онзи, който има течение, плюе върху някой чист, тогава нека той изпере дрехите си и да се окъпе във вода, и ще бъде нечист до вечерта. 9И всяко седло, на което е седял онзи, който има течение, ще бъде нечисто. 10Всеки, който се допре до нещо, което е било под него, ще бъде нечист до вечерта; и ако го е носил, нека изпере дрехите си и да се окъпе във вода, и ще бъде нечист до вечерта. 11И всеки, до когото онзи, който има течение, се е допрял с неизмити ръце, да изпере дрехите си и да се окъпе във вода, и ще бъде нечист до вечерта. 12Глинен съд, до който се допре онзи, който има течение, да се строши, а всеки дървен съд да се измие с вода.

13 А когато онзи, който е страдал от течение, се очисти, тогава да отреди седем дена за очистването си, да изпере дрехите си и да окъпе тялото си в течаща вода, и ще бъде чист. 14И на осмия ден да вземе две гургулици и два млади гълъба и да дойде пред Господа при входа на скинията на събранието, за да ги даде на свещеника. 15Свещеникът да принесе едната от птиците като жертва за грях, а другата за всеизгаряне; така свещеникът ще го очисти пред Господа от течението му.

16 Ако на някого се случи изливане на семенна течност, да окъпе цялото си тяло във вода и да бъде нечист до вечерта. 17Всяка дреха и всяка кожа, на която тя попадне, да се изпере с вода и ще бъде нечиста до вечерта. 18Ако през това време мъжът е бил с жена в легло, и двамата трябва да се окъпят във вода и да бъдат нечисти до вечерта.

19 Когато жена има течение от тялото и то е от кръв, да бъде нечиста седем дена; и всеки, който се допре до нея, да бъде нечист до вечерта. 20Всичко, на което тя легне през време на очистването си, ще бъде нечисто, и всичко, на което седне, ще бъде нечисто. 21Всеки, който се допре до постелката ѝ, да изпере дрехите си и да се окъпе във вода и ще бъде нечист до вечерта. 22И всеки, който се допре до нещо, на което тя е седяла, да изпере дрехите си, да се окъпе във вода, и ще бъде нечист до вечерта. 23И ако има нещо върху постелката или върху това, на което е седяла, и той се допре до него, ще бъде нечист до вечерта. 24И ако през това време с нея преспи мъж, той ще бъде нечист седем дена; и всяка постеля, на която той легне, ще бъде нечиста.

25 Ако при някоя жена месечното кръвотечение е повече от седем дена или има течение, което продължава по-дълго от обичайното месечно неразположение, през това време тя ще бъде нечиста, както през дните на месечното си неразположение. 26Всяка постелка, на която легне, докато трае течението ѝ, ще бъде нечиста, както постелката през време на месечното ѝ неразположение. 27И всеки, който се допре до тези неща, да бъде нечист, да изпере дрехите си и да се окъпе във вода, и да остане нечист до вечерта. 28А когато тя се очисти от течението си, да отброи седем дена и след това ще бъде чиста. 29А на осмия ден да вземе две гургулици и два млади гълъба и да ги занесе на свещеника при входа на скинията на събранието. 30Свещеникът да принесе едната от птиците като жертва за грях, а другата за всеизгаряне; така свещеникът ще я очисти пред Господа поради нечистотата на течението ѝ.

31 Така предпазвайте израилтяните от тяхната нечистота, за да не умрат поради нечистотата си, като оскверняват скинията Ми, която е сред тях.

32 Това е законът за онзи, който има течение, за онзи, когото семенната течност прави нечист, 33за онази, която страда от кръвотечението си, за онзи, който има течение, било той мъж или жена и за онзи, който преспи с жена, която е нечиста“.“
Copyright information for BulCont