Leviticus 16

Денят на очистване от грехове

16:2-34Лев. 23:26-32 ; Чис. 29:7-11

1 a  След смъртта на двамата Ааронови синове, които умряха, след като пристъпиха пред Господа с чужд огън, Господ 2рече на Мойсей: „Кажи на брат си Аарон да не влиза по всяко време в светилището зад завесата на очистилището, което е върху ковчега, за да не умре; защото Аз ще се явявам над светилището в облак. 3Ето с какво трябва да влиза Аарон в светилището: с теле в жертва за грях и овен за всеизгаряне; 4 b  да облича свещения ленен хитон, да носи ленени долни дрехи на тялото си, да се опасва с ленен пояс и да носи ленен кидар на главата си: това са свещени одежди; и след като измие тялото си с вода, нека се облече в тях. 5И от обществото на израилтяните да вземе два козела в жертва за грях и един овен за всеизгаряне.

6 Аарон да принесе телето в жертва за грях за него и да очисти себе си и дома си. 7Да вземе също двата козела и да ги постави пред Господа при входа на скинията на събранието. 8Тогава Аарон да хвърли жребий за двата козела: един жребий за Господа и другия жребий – за отпускане. 9И да доведе Аарон козела, върху който е паднал жребият за Господа, и да го принесе в жертва за грях; 10а козела, върху който е паднал жребият за отпускане, да представи жив пред Господа, за да извърши над него очистване и да го изпрати в пустинята за отпускане.

11 После Аарон да доведе телето в жертва за грях за него, да очисти себе си и дома си и да заколи принесеното за грях теле, понеже то е за него. 12След това да вземе кадилница, пълна с разгорени въглени от жертвеника, който е пред Господа, и пълни шепи с благоуханен тамян и да го внесе вътре зад завесата; 13 c  и да сложи тамяна на огъня пред Господа, за да покрие димът от тамяна очистилището, което е над ковчега на откровението, за да не умре. 14Да вземе също от кръвта на телето и да поръси с пръста си източната част на очистилището; а пред очистилището да поръси от кръвта седем пъти с пръста си.

15 Тогава да заколи козела в жертва за грях за народа и да внесе кръвта му вътре зад завесата; и с кръвта му да извърши същото, каквото е извършил с кръвта на телето – да поръси с нея над очистилището и пред очистилището. 16Така да очисти светилището от нечистотата на израилтяните и от престъпленията им, и от всичките им грехове; така трябва да постъпи и със скинията на събранието, която се намира сред тяхната нечистота. 17Когато влиза да очисти светилището, докато не излезе, не трябва да има никой в скинията на събранието. Така той ще очисти себе си, дома си и цялото общество на Израил. 18След това да пристъпи към жертвеника, който е пред Господа, и да го очисти, като вземе от кръвта на телето и от кръвта на козела и да помаже жертвеника наоколо; 19и да поръси седем пъти върху него от кръвта с пръста си, за да го очисти и от нечистотата на израилтяните, и да го освети.

20 И като очисти светилището, скинията на събранието и жертвеника, да доведе живия козел; 21и Аарон да положи двете си ръце върху главата на живия козел, да изповяда над него всички беззакония на израилтяните, всичките им престъпления и всичките им грехове и да го изпрати с определен за това човек в пустинята. 22И като пусне козела в пустинята, козелът ще понесе на себе си всичките им беззакония в необитаема земя.

23 d  Тогава Аарон да влезе в скинията на събранието, да съблече ленените одежди, в които се е облякъл при влизането си в светилището, и да ги остави там. 24И като измие тялото си с вода на свято място, да облече дрехите си, да излезе и да извърши всеизгаряне за себе си и всеизгаряне за народа, и така да очисти себе си и народа. 25А тлъстината от жертвата за грях да изгори с дим върху жертвеника. 26И онзи, който е отвел козела за отпускане, да изпере дрехите си, да измие тялото си с вода и тогава може да влезе в стана. 27А телето в жертва за грях и козелът в жертва за грях, чиято кръв е била внесена за очистване на светилището, да бъдат изнесени извън стана, а кожата им, месото им и нечистотиите им да бъдат изгорени в огън. 28Онзи, който ги изгори, да изпере дрехите си, да измие тялото си с вода и тогава може да влезе в стана.

29 И това да бъде наредба за вас завинаги: в седмия месец, на десетия ден от месеца да смирите душите си и да не вършите никаква работа – нито местен жител, нито пришълец, който се е заселил между вас; 30 e  защото в този ден се извършва очистване за вас, за да се очистите от всичките си грехове, за да сте чисти пред Господа. 31Това е събота – ден за пълна почивка за вас, за да смирите душите си; това е наредба завинаги. 32А очистването да се извършва от онзи свещеник, който бъде помазан и посветен да свещенодейства вместо баща си; той да облече ленени одежди, свещени одежди; 33и да очисти Светая Светих и скинията на събранието, да очисти жертвеника, да извърши очистване на свещениците и на целия събран народ. 34Това да бъде за вас вечен закон: веднъж в годината да се извършва очистване на израилтяните от всичките им грехове.“

И Аарон постъпи, както Господ беше заповядал на Мойсей.
Copyright information for BulCont