Leviticus 17

Правила за жертвените животни и за кръвта

1 a  Господ рече още на Мойсей: 2„Кажи на Аарон и на синовете му и на всички израилтяни: „Ето какво заповядва Господ: 3Ако някой израилтянин заколи теле, овца или коза в стана или извън стана 4и не го е довел при входа на скинията на събранието, за да го принесе на Господа пред Господнето жилище, на него да се вмени кръвна вина; този човек е пролял кръв и трябва да бъде изтребен измежду народа си. 5Така трябва да се постъпва, за да довеждат израилтяните жертвите, които колят на полето, и да ги принасят на Господа пред входа на скинията на събранието, при свещеника, и да ги колят за мирни жертви на Господа. 6И свещеникът да поръси с кръвта Господния жертвеник при входа на скинията на събранието и да изгори тлъстината за благоухание на Господа, 7за да не принасят вече жертвите си на идолите, с които блудстват; това да им бъде вечен закон за техните поколения.

8 Кажи им още: ако някой израилтянин или пришълец, който живее сред вас, принася всеизгаряне или жертва 9и не я доведе при входа на скинията на събранието, за да я принесе на Господа, този човек да бъде изтребен измежду народа си.

10 b  c  Ако някой израилтянин или пришълец, който живее сред вас, яде каквато и да е кръв, ще обърна лицето Си към него и ще го изтребя измежду народа му; 11защото животът на тялото е в кръвта и Аз съм ви я отредил, за да извършвате чрез нея върху жертвеника очистване на душите си; защото кръвта, която е силата на живота, очиства душата.“ 12Затова казах на израилтяните: „Никой от вас, дори и пришълецът, който живее сред вас, да не яде кръв“.

13 d  И ако някой от израилтяните или пришълците, които живеят сред вас, хване по време на лов звяр или птица, която се яде, нека остави кръвта ѝ да изтече и да я засипе с пръст. 14Защото животът на всяко тяло е в кръвта; затова казах на израилтяните: „Не яжте кръвта на никоя твар, защото животът на всяка твар е в кръвта ѝ; всеки, който я яде, ще бъде изтребен.“

15 e  И всеки, който яде мърша или разкъсана плячка от звяр, местен жител или пришълец, да изпере дрехите си, да се измие с вода и ще остане нечист до вечерта, а след това ще бъде чист. 16И ако не изпере дрехите си и не измие тялото си, ще понесе беззаконието си.“
Copyright information for BulCont