Leviticus 18

Закони за брачното общуване

1 a  Господ рече още на Мойсей: 2„Кажи на израилтяните: „Аз съм Господ, вашият Бог. 3 b  Не правете както правят в египетската страна, в която живяхте, и не правете, както правят в ханаанската страна, в която Аз ви водя, и не постъпвайте според техните наредби. 4Изпълнявайте Моите закони, спазвайте Моите наредби и според тях постъпвайте. Аз съм Господ, вашият Бог. 5 c  Затова спазвайте Моите наредби и Моите закони; чрез тях ако човек ги изпълнява, ще бъде жив. Аз съм Господ.

6 Никой да не се приближава до своя кръвна сродница, за да открие голотата ѝ. Аз съм Господ. 7Не откривай голотата на майка си, за да не позориш своя баща; тя ти е майка, не откривай голотата ѝ. 8 d  Голотата на бащината си жена не откривай; това е бащината ти голота. 9 e  Голотата на сестра си – бащината ти дъщеря или майчината ти дъщеря, родена вкъщи или навън, не откривай голотата им. 10Голотата на дъщерята на твоя син или на дъщерята на твоята дъщеря – тяхната голота не откривай, защото това е твоя голота. 11Голотата на дъщерята на бащината ти жена, родена от баща ти – нейната голота не откривай; тя ти е сестра. 12Голотата на бащината си сестра не откривай; тя е кръвна сродница на баща ти. 13Голотата на майчината си сестра не откривай, защото тя е кръвна сродница на майка ти. 14Не се доближавай до жената на бащиния си брат и не откривай голотата ѝ; тя ти е леля. 15Голотата на снаха си не откривай; тя е жена на сина ти; не откривай голотата ѝ. 16Голотата на жената на своя брат не откривай; тя е голотата на брат ти. 17Не откривай голотата на жена и дъщеря ѝ, нито вземай дъщерята на сина ѝ и дъщерята на дъщеря ѝ, за да откриеш голотата им; те са ѝ кръвни сродници, това е беззаконие. 18Не вземай жена заедно със сестра ѝ, докато тя е жива, за да не откриеш голотата ѝ, така че да ѝ стане съперница. 19 f  И до жена, докато трае месечното ѝ неразположение, не се доближавай, за да откриеш голотата ѝ. 20 g  Не лягай и с жената на ближния, за да се оскверниш с нея. 21 h  Не принасяй в жертва на Молох от децата си и не скверни името на своя Бог. Аз съм Господ. 22Не лягай с мъж като с жена; това е гнусота. 23 i  Не лягай с никакво животно да се съвкупляваш и да се оскверниш с него; и жена да не застава пред добитък, за да се съвкуплява; това е осквернение.

24 Не се осквернявайте с тези неща, защото с всичко това са се осквернили народите, които Аз прогонвам пред вас. 25Оскверни се и земята; затова Аз я наказвам за беззаконието ѝ и земята изхвърли своите жители. 26А вие пазете Моите наредби и Моите закони и не вършете нищо от тези гнусоти – нито вие местните, нито пришълците между вас; 27защото всички тези гнусоти вършеха хората, които са били преди вас на тази земя, и земята се оскверни; 28така че не сквернете тази земя, за да не изхвърли земята и вас, както изхвърли народите, които бяха преди вас. 29Защото всеки, който върши някоя от тези гнусоти – хората, които ги извършват, ще бъдат изтребени изсред народа си. 30И така, пазете заръките Ми и не вършете нито един от тези гнусни обичаи, които са вършили преди вас, за да не се оскверните с тях. Аз съм Господ, вашият Бог“.“
Copyright information for BulCont