Leviticus 19

Закони за светостта и справедливостта

1 Господ рече още на Мойсей: 2 a  „Кажи на цялото общество израилтяни: „Бъдете святи, защото Аз, вашият Господ, съм свят. 3 b  Всеки да се бои от майка си и от баща си и да спазва Моите съботи. Аз съм Господ, вашият Бог. 4 c  Не се кланяйте на идоли и не си правете излети богове. Аз съм Господ, вашият Бог.

5 Когато принасяте мирна жертва на Господа, принасяйте я така, че да придобиете благоволение. 6Тя трябва да се яде в деня, когато я принасяте, или на следващия ден; и ако остане нещо за третия ден, да се изгори на огън. 7 d  Ако някой яде от нея на третия ден, тя е вече нечиста и няма да бъде приета. 8Онзи, който я яде, ще понесе грях върху себе си, понеже е осквернил святостта на Господа; този човек ще бъде изтребен изсред народа си.

9 e  Когато жънете в своята земя, не дожънвайте до края на нивата си и не събирайте падналите класове при жътвата. 10 f  И не обирай повторно лозето си, нито събирай падналите в лозето зърна; остави ги за бедния и за пришълеца. Аз съм Бог, вашият Господ.

11 g  Не крадете, не лъжете и не се мамете един друг. 12 h  Не се кълнете лъжливо в Моето име и не осквернявай името на твоя Бог. Аз съм Господ.

13 i  Не притеснявай ближния си и не го ограбвай; заплатата на наемника да не остава у тебе до сутринта. 14 j  Не хули глухия и не слагай пред слепия нищо, в което може да се препъне. Ти трябва да се боиш от твоя Бог. Аз съм Господ.

15 k  Не извършвайте неправда, когато съдите; не бъди пристрастен към бедния и не величай големеца; съди правдиво ближния си. 16Не говори клевети сред народа си и не върши нищо против волята на ближния си. Аз съм Господ. 17 l  m  Не крий в сърцето си омраза против брат си; изобличавай открито ближния си, за да не понесеш грях заради него. 18 n  Не отмъщавай и не изпитвай злоба против сънародниците си, а обичай ближния си, както себе си. Аз съм Господ.

19 o  Спазвайте Моите наредби: не чифтосвай добитъка си с друга порода; не засявай нивата си с два вида семена и не обличай дреха, тъкана от разнородна прежда.

20 Ако някой преспи с жена, която е робиня, сгодена за мъж, но не е откупена, нито освободена, те трябва да бъдат наказани, но не със смърт, защото тя не е била свободна. 21Този човек да доведе на Господа при входа на скинията на събранието жертва за вина, – един овен в жертва за вината си; 22и чрез овена за вината свещеникът да го очисти пред Господа от греха, който е извършил; и стореният грях ще му бъде простен.

23 Когато дойдете в страната и посадите всякакви плодни дръвчета, смятайте плодовете им за нечисти; три години те трябва да се смятат за нечисти и плодовете им да не се ядат; 24а на четвъртата година всичките им плодове да бъдат осветени за възхвала на Господа. 25На петата година ще можете да ядете от плодовете им и да берете реколта от тях. Аз съм Господ, вашият Бог.

26 p  Не яжте месо с кръвта му. Не правете гадания и предсказания. 27Не стрижете косите на главата си в кръг и не разваляйте края на брадите си. 28 q  Заради мъртвец не си нанасяйте рани върху тялото си и не оставяйте белези по себе си.

29 Не допускай дъщеря ти да се оскверни с блудство, за да не се изпълни с блудство земята и навред да настъпи безчестие. 30 r  Пазете съботите Ми и почитайте светилището Ми. Аз съм Господ.

31 s  Не се обръщайте към онези, които извикват зли духове, и не ходете при магьосници; не се оставяйте да ви осквернят. Аз съм Господ, вашият Бог.

32 Пред белокосия ставай, почитай стареца и се бой от своя Бог. Аз съм Господ.

33 Когато чужденец се засели при вас в страната ви, не му вършете зло; 34 t  нека чужденецът, който се е заселил при вас, да ви бъде като местен жител; обичайте го като себе си, защото и вие бяхте чужденци в египетската страна. Аз съм Господ, вашият Бог.

35 u  Не вършете неправда когато съдите, когато мерите, когато претегляте и когато отмервате. 36 v  Точни везни, точни теглилки, точна ефа и точен ин да имате. Аз съм Господ, вашият Бог, Който ви изведох от египетската страна. 37Спазвайте всичките Ми наредби и всичките Ми закони и ги изпълнявайте. Аз съм Господ“.“
Copyright information for BulCont