Leviticus 20

Наказания за извършени грехове

1 a  Господ рече още на Мойсей: 2 b  „Кажи на израилтяните: „Който от израилтяните или от пришълците, заселени в Израил, даде на Молох от децата си, да бъде умъртвен; народът на страната да го убие с камъни; 3и Аз ще се обърна против този човек и ще го изтребя изсред народа му, защото е дал на Молох от децата си, за да омърси Моето светилище и да оскверни Моето свято име. 4И ако народът на страната затвори очите си пред този човек, който дава на Молох от децата си, и не го умъртви, 5тогава Аз ще се обърна против този човек и против рода му и ще изтребя изсред народа му него и всички, които го последват в блудството и се кланят на Молох.

6 c  И ако някой се обърне към онези, които извикват зли духове, и към магьосници, за да им се кланят и да се водят по идолопоклонството, Аз ще се обърна против този човек и ще го изтребя изсред народа му. 7 d  И така, освещавайте се и бъдете святи, защото Аз съм Господ, вашият Бог. 8Спазвайте Моите наредби и ги изпълнявайте, защото Аз съм Господ, Който ви освещавам.

9 e  Който хули баща си и майка си, да бъде умъртвен; той е хулил баща си и майка си и заслужава смърт.

10 f  Ако някой прелюбодейства с омъжена жена – жената на ближния си, да бъдат умъртвени и прелюбодеецът, и прелюбодейката. 11 g  Който легне с жената на баща си, той е открил голотата на своя баща; и двамата да бъдат умъртвени; те заслужават смърт. 12Ако някой легне със снаха си, и двамата да бъдат умъртвени, защото са извършили безчестие; те заслужават смърт. 13Ако някой легне с мъж като с жена, и двамата са извършили гнусота; да бъдат умъртвени, те заслужават смърт. 14 h  Ако някой се ожени за дъщеря и майка ѝ, това е беззаконие; с огън да бъдат изгорени и той, и те, за да няма беззаконие между вас. 15 i  Ако някой се съвкупи с добитък, да бъде умъртвен, а добитъка убийте. 16 j  И ако жена отиде при добитък, за да се съвкупи с него, трябва да убиеш и жената, и добитъка; да бъдат умъртвени, те заслужават смърт.

17 k  Ако някой вземе сестра си, дъщеря на баща си или дъщеря на майка си, и види голотата ѝ, и тя види голотата му – това е безчестие; да бъдат изтребени пред очите на народа си; той е открил голотата на своята сестра, той ще понесе греха си. 18Ако някой легне с жена по време на месечното ѝ неразположение и открие голотата ѝ, той е открил кръвотечението ѝ и тя е открила кръвотечението си; и двамата да бъдат изтребени изсред народа си. 19Голотата на майчината си сестра и голотата на бащината си сестра не откривай; защото който е сторил това, е открил голотата на кръвни сродници; те ще понесат греха си. 20Ако някой легне с леля си, той е открил голотата на своя чичо; те ще понесат греха си, бездетни ще умрат. 21Ако някой вземе жената на брат си, това е гнусота; той е открил голотата на своя брат, бездетни ще умрат.

22 И така, пазете всичките Ми наредби и закони и ги спазвайте, за да не ви изхвърли земята, в която ви отвеждам да живеете. 23Не постъпвайте според обичаите на народите, които ще прогоня пред вас; защото те извършиха всичко това и Аз възнегодувах против тях. 24А на вас казах: „Вие ще владеете земята им, на вас ще дам да я притежавате – земята, където текат мляко и мед.“Аз съм Господ, вашият Бог, Който ви отделих от всички народи. 25 l  Затова правете разлика между чистите и нечистите животни, между чистите и нечистите птици; и не осквернявайте себе си с животно, птица или влечуго, което съм ви отделил като нечисто. 26 m  Бъдете святи пред Мене, защото Аз съм Господ, Аз съм свят и Аз ви отделих от народите, за да бъдете Мои.

27 n  И ако мъж или жена извикват зли духове, за да врачуват, да бъдат умъртвени; с камъни да ги убият, те заслужават смърт“.“
Copyright information for BulCont