Leviticus 21

Предписания за святост на свещениците

1 a  Господ рече още на Мойсей: „Заповядай на свещениците, Аароновите синове: „Никой от вас да не се осквернява сред народа си заради докосване до мъртвец 2освен до близък роднина – до майка си и до баща си, до сина си и до дъщеря си, до брат си 3и до неомъжената си сестра, девица, заради която може да допусне нечистота. 4Но ако сестра му е омъжена за някого от неговия род, той ще бъде нечист и ще се оскверни.

5 b  Свещениците не трябва да бръснат главите си, да подрязват краищата на брадите си и да нанасят рана върху тялото си. 6Да бъдат святи пред своя Бог и да не оскверняват името на Бога си, защото принасят жертви на Господа, хляб на своя Бог и затова трябва да бъдат святи. 7Да не вземат за жена блудница или осквернена, нито да се женят за жена, напусната от мъжа си, защото свещеникът е посветен на Бога си. 8 c  Почитай свещеника като свят, защото той принася хляб на твоя Бог; да бъде за тебе свят, защото Аз, Който ви освещавам, съм свят. 9Ако свещеническа дъщеря се оскверни с блудство, не осквернява баща си; да бъде изгорена в огън.

10 А първосвещеникът измежду братята си, на когото върху главата се е излял миропомазан елей и който е осветен, за да облича свещени одежди, да не открива главата си и да не раздира дрехите си. 11Той не трябва да се доближава до мъртвец, нито да се осквернява заради баща си или майка си. 12И от светилището трябва да излиза, за да не осквернява светилището на Бога си, защото е осветен с изливане на миропомазването на неговия Бог върху него. Аз съм Господ. 13За жена той трябва да вземе девица; 14 d  вдовица или напусната, осквернена или блудница да не взема; трябва да вземе за жена девица от народа. 15Той не трябва да осквернява своето потомство сред народа си, защото Аз съм Господ, Който го освещавам“.“

16 Господ рече още на Мойсей: 17„Кажи на Аарон: „Никой от твоето потомство в поколенията занапред, който има телесен недостатък, да не пристъпва, за да принася хляб на своя Господ. 18Никой, който има телесен недостатък, да не пристъпва – нито сляп човек, нито куц, нито със сплескан нос или уродлив, 19със счупен крак или със счупена ръка, 20гърбав или слабоват, с петно в окото или крастав, келяв или покрит с лишеи. 21Никой от потомството на свещеника Аарон, който има телесен недостатък, да не пристъпва, за да принася жертви на Господа; той е с недостатък и не трябва да пристъпва, за да принася хляб на своя Бог; 22от хляба на пресвятите и святите приноси на своя Бог той може да яде. 23Но до завесата не трябва да се доближава и до жертвеника не трябва да пристъпва, защото е с недостатък; не трябва да осквернява светилището Ми, защото Аз съм Господ, Който ги освещавам“.“

24 И Мойсей каза това на Аарон и на синовете му, и на всички израилтяни.
Copyright information for BulCont