Leviticus 23

За Господните празници

23:4-8Изх. 12:14-20 ; Чис. 28:16-25 ; Вт. 16:1-8

23:15-22Чис. 28:26-31 ; Вт. 16:9-12

23:23-25Чис. 29:16

23:26-32Лев. 16:2-34 ; Чис. 29:7-11

23:33-43Чис. 29:12-39

1 a  Господ рече още на Мойсей: 2„Кажи на израилтяните за Господните празници, през които трябва да свикват свещени събрания. Ето Моите празници: 3 b  шест дена да се работи, а седмият ден е събота за почивка, ден за свещено събрание; в него не вършете никаква работа; това е събота на Господа, навсякъде, където живеете.

4 Ето Господните празници – свещени събрания, които трябва да свиквате в определеното за тях време. 5 c  d  В първия месец, на четиринадесетия ден от месеца, привечер е Пасха, посветена на Господа. 6 e  А на петнадесетия ден от същия месец е Господният празник Безквасници; седем дена ще ядете безквасни хлябове; 7на първия ден ще имате свещено събрание; не вършете никаква работа. 8И през седемте дена принасяйте по една жертва на Господа, на седмия ден да има свещено събрание; не вършете никаква работа.“

9 Господ рече още на Мойсей: 10„Кажи на израилтяните: „Когато влезете в страната, която Аз ще ви дам, и започнете там да жънете, първия сноп от жътвата си донесете на свещеника; 11и той да повдигне този сноп пред Господа, за да придобиете благоволение; свещеникът да извърши това по обичая, на другия ден след съботата. 12И в деня, когато се повдигне снопът, принесете за всеизгаряне на Господа едногодишно агне без недостатък 13и заедно с него хлебен принос, две десети от ефа пшенично брашно, смесено с елей, в жертва на Господа за благоухание; и за възлияние към Него една четвърт ин вино. 14И от новата жътва не яжте хляб, печени или сурови зърна до деня, в който ще принесете жертвата на вашия Бог; това да бъде вечен закон за всичките ви поколения, където и да живеете.

15 f  g  h  От първия ден след съботата, в който сте принесли снопа по обичая, отбройте седем пълни седмици; 16до следващия ден след седмата седмица отбройте петдесет дена и тогава принесете на Господа принос от ново жито. 17Донесете от домовете си като първи плодове на Господа два хляба за изпичане по обичая, които да бъдат две десети от ефа пшенично брашно, изпечени с квас. 18И заедно с хляба принесете седем едногодишни агнета без недостатък, едно теле и два овена; това да бъде за всеизгаряне на Господа заедно с хлебния принос и възлиянията към тях, – жертва за благоухание на Господа. 19Принесете също и един козел, като жертва за грях, и две едногодишни агнета като мирна жертва. 20Свещеникът трябва да принесе това по обичая пред Господа заедно с хляба от първите плодове и с двете агнета; този свещен принос пред Господа е отреден за свещеника. 21На същия ден свикайте свещено събрание и не вършете никаква работа; това да бъде вечен закон, където и да живеете, за всичките ви поколения.

22 i  И когато жънете в своята земя, не дожънвайте до края на нивата си и не събирайте падналите класове при жътвата; оставете ги за бедния и за пришълеца. Аз съм Господ, вашият Бог“.“

23 Господ рече още на Мойсей: 24 j  „Кажи на израилтяните: „Първият ден от седмия месец да ви бъде за почивка – празник със зов на тръби, свещено събрание. 25В него не вършете никаква работа и принасяйте жертва на Господа“.“

26 Господ каза още на Мойсей: 27 k  „Десетият ден на този седми месец да бъде ден на очищение със свещено събрание; смирете душите си и принесете жертва на Господа. 28В този ден не вършете никаква работа, защото е ден за очистване, за да се очистите пред Господ, вашия Бог. 29Защото който не се смири в този ден, ще бъде изтребен изсред народа си. 30Всеки, който върши някаква работа в този ден, такъв човек ще бъде изтребен изсред народа си. 31Не вършете никаква работа; това да бъде вечен закон за всичките ви поколения навсякъде, където живеете. 32Това е за вас събота – празник, за да смирите душите си; от вечерта на деветия ден в този месец до следващата вечер празнувайте вашата събота.“

33 Господ рече още на Мойсей: 34„Кажи на израилтяните: „От петнадесетия ден на този седми месец празнувайте празник Шатри – седем дена, посветени на Господа. 35В първия ден да има свещено събрание, не вършете никаква работа. 36През седемте дена принасяйте жертва на Господа, а на осмия ден да имате свещено събрание и да принесете жертва на Господа; това е ден за свещено събрание, не вършете никаква работа.

37 Тези са Господните празници, през които трябва да свиквате свещени събрания, за да принасяте жертва на Господа: всеизгаряния, хлебен принос, жертвени животни и възлияния, всяка на определения за това ден. 38Освен това ще празнувате съботите на Господа и ще принасяте всички оброци и всички приноси от добра воля, които отдавате на Господа.

39 l  m  А на петнадесетия ден от седмия месец, когато вече сте прибрали добивите от земята, празнувайте Господния празник седем дена: първият ден да бъде за почивка и осмият ден – за почивка. 40И на първия ден вземете най-хубавите плодове, клонки от палми, широколистни дървета и речни върби, и се веселете седем дена пред Господа, вашия Бог. 41Празнувайте този празник на Господа седем дена в годината; това да бъде вечен закон за всичките ви поколения; празнувайте го в седмия месец. 42През тези седем дена живейте в колиби от листа; всички местни израилтяни трябва да живеят в колиби, 43за да знаят поколенията ви, че накарах израилтяните да живеят в колиби, когато ги изведох от египетската страна. Аз съм Господ, вашият Бог“.“

44 Така Мойсей обяви Господните празници на израилтяните.
Copyright information for BulCont