Leviticus 24

Закони за обредите и нравствеността

24:1-3Изх. 27:20-21

1 Господ рече още на Мойсей: 2 a  b  „Заповядай на израилтяните да ти донесат изстискан от маслини чист елей за светене, за да гори постоянно светилникът. 3Аарон трябва да го поставя отвън, пред завесата на ковчега на откровението в скинията на събранието, за да свети всяка вечер до сутринта пред Господа; това да бъде вечен закон за всичките ви поколения; 4той трябва редовно да пали кандилницата на светилника от чисто злато пред Господа.

5 Вземи и пшенично брашно, от което да опечеш дванадесет хляба; всеки хляб да бъде две десети от ефа; 6 c  постави ги в два реда, по шест в ред, на трапезата от чисто злато пред Господа. 7И сложи на всеки ред чист тамян; той ще бъде върху хляба възпоменание за жертвата, принесена на Господа. 8Всеки съботен ден свещеникът да слага тези хлябове пред Господа; това е вечен завет за израилтяните. 9Те ще бъдат за Аарон и синовете му, за да ги ядат на свято място, защото са велика светиня за тях от Господните жертви; това е вечен закон.“

10 Тогава пред израилтяните излезе синът на една израилтянка, бащата на когото беше египтянин, и се скара в стана с един израилтянин; 11майка му се казваше Саломит, дъщеря на Даври, от Дановото племе. Синът на израилтянката започна да хули името на Господа и да злослови. Тогава го заведоха при Мойсей 12и го поставиха под стража, докато им бъде съобщена волята на Господа.

13 И Господ каза на Мойсей: 14„Изведи вън от стана онзи, който е злословил; и всички, които са чули, нека сложат ръцете си на главата му и цялото общество да го убие с камъни. 15И заповядай на израилтяните: „Който злослови против своя Бог, ще понесе греха си; 16 d  който хули името на Господа, трябва да умре. Цялото общество да го убие с камъни; бил той пришълец или местен, ако започне да хули името на Господа, да бъде умъртвен.

17 e  Който убие човек, да бъде умъртвен; 18и който убие добитък, да го заплати; живот за живот. 19Ако някой увреди тялото на ближния си, да му се направи същото, каквото той е направил: 20 f  строшено за строшено, око за око, зъб за зъб; каквото той е причинил на човека, такова и на него да му бъде направено. 21Който убие добитък, да го заплати, а който убие човек, да бъде умъртвен. 22Един закон да имате – както за пришълеца, така и за местния, защото Аз съм Господ, вашият Бог.“

23 Мойсей каза това на израилтяните; и те изведоха онзи, който беше богохулствал, извън лагера и го убиха с камъни; израилтяните направиха, както Господ беше заповядал на Мойсей.
Copyright information for BulCont