Leviticus 26

Обещания и предупреждения

1 a  „Не си правете идоли или кумири, не си издигайте стълбове и не поставяйте в земята си камъни с изображения, за да им се кланяте, защото Аз съм Господ, вашият Бог. 2 b  Пазете Моите съвети и почитайте Моето светилище. Аз съм Господ.

3 c  d  e  Ако постъпвате според Моите наредби и спазвате Моите заповеди, 4ще ви дам дъждове, когато е нужно, земята ще дава своята жътва и дърветата в полето ще принасят своя плод. 5 f  Вършитбата ви ще трае до гроздобер и гроздоберът ще трае до сеитба; и ще ядете хляба си до насита, и ще живеете в безопасност на земята си.

6 Ще дам мир на страната, ще си лягате и никой няма да ви безпокои; ще пропъдя хищните зверове от земята ви и меч няма да мине през страната ви. 7Ще гоните враговете си и те ще падат от меч пред вас. 8Петима от вас ще гонят стотина, а стотина от вас ще гонят десет хиляди и враговете ви ще падат от меч пред вас. 9Аз ще погледна благосклонно към вас, ще ви се народят деца, ще ви размножа и ще утвърдя завета Си с вас. 10Ще ядете миналогодишно жито и ще изхвърлите старото заради новото. 11 g  Ще поставя скинията Си сред вас и няма да се погнуся от вас. 12 h  Ще ходя между вас и ще бъда ваш Бог, а вие ще бъдете Мой народ. 13 i  Аз съм Господ, вашият Бог, Който ви изведох от страната на египтяните, за да не бъдете техни роби; и строших жеглите на ярема ви, за да ви поведа с вдигнати глави.

14 j  Но ако не Ме послушате и не изпълнявате всички тази заповеди, 15ако презрете Моите наредби и душата ви се погнуси от Моите закони, и не изпълнявате всичките Ми заповеди, и нарушите завета Ми, 16тогава ето какво ще ви сторя: ще изпратя върху вас беди, изнемога и болести, от които зрението ви ще отслабне и душите ви ще залинеят; тогава напразно ще засявате семената си, защото вашите врагове ще ядат плодовете ви. 17Ще отвърна лицето Си от вас и ще бъдете погубени от враговете си; онези, които ви мразят, ще ви завладеят и вие ще бягате, когато никой не ви гони. 18Ако и тогава не Ме послушате, ще ви накажа седемкратно за греховете ви. 19Ще сломя гордата ви упоритост и ще направя небето ви като желязо и земята ви като мед. 20Напразно ще хвърляте усилия, защото земята ви няма да ви дава житото си и дърветата в полето няма да ви дават своите плодове.

21 И ако тогава тръгнете против Мене и не искате да Ме слушате, ще ви прибавя седемкратно наказание за греховете ви. 22 k  Ще изпратя сред вас диви зверове, за да ви лишат от децата ви, да изтребят добитъка ви и да погубят толкова от вас, че пътищата ви да опустеят.

23 Ако и след това не се поправите и тръгнете против Мене, 24тогава Аз ще тръгна против вас и ще ви поразя седемкратно за греховете ви. 25Ще ви изпратя меч на отмъщение заради завета; и ако поискате да се укриете в градовете си, ще ви изпратя напаст и ще бъдете предадени в ръцете на враговете си. 26 l  Хлябът ви ще стане толкова оскъден, че десет жени ще го пекат само в една пещ и ще ви го дават с теглилка; и ще ядете от този хляб, но няма да сте сити.

27 Но ако и след това не Ме послушате и тръгнете против Мене, 28и Аз ще тръгна с ярост против вас и ще ви накажа седемкратно за греховете ви; 29 m  и ще ядете плътта на синовете си, и плътта на дъщерите си ще ядете. 30 n  Ще разоря вашите оброчища, ще съборя кумирите ви и ще хвърля труповете ви върху развалините от вашите идоли, и душата Ми ще се погнуси от вас. 31Ще превърна градовете ви в пустиня, ще запустеят светилищата ви и за Мене няма да се издига приятно благоухание от жертвите ви. 32Ще опустоша земята ви така, че ще бъдат изумени от нея враговете ви, които се заселят тук. 33А вас ще разпръсна между народите и ще размахам меч след вас; земята ви ще бъде пуста и градовете ви – разорени.

34 o  И когато земята ви запустее и вие бъдете пленници в страната на враговете си, тя ще бъде възмездена за своите съботи; тогава земята ще намери покой и награда за своите съботи. 35Докато бъде пуста, тя ще си почива толкова дни, колкото не си е почивала през съботите, когато вие живяхте в нея. 36На останалите от вас ще вселя страх в сърцата, докато са в страната на враговете си; и шумът от разлюлян лист ще ги подгони и те ще бягат, както от меч се бяга, и ще падат, когато никой не ги преследва; 37те ще се спъват един друг, сякаш бягат от меч, макар че никой няма да ги преследва; вие ще бъдете безсилни да устоите на враговете си 38и ще загинете между другите народи; земята на вашите врагове ще ви погълне. 39Онези от вас, които оцелеят, ще изчезнат в земите на враговете ви заради своите беззакония и заради беззаконията на предците си.

40 Но ако изповядат своето беззаконие и беззаконието на предците си, за това, че са вършили престъпления против Мене и са вървели против Мене, 41и че Аз тръгнах против тях и ги отведох в страната на враговете им – ако накрая усмирят горделивите си сърца и приемат наказание за беззаконието си, 42 p  тогава Аз ще си спомня завета Си с Яков; ще си спомня и завета Си с Исаак и завета Си с Авраам, и за страната ще си спомня. 43Те трябваше да напуснат страната, за да бъде тя възнаградена за своите съботи, след като я оставят да запустее; те трябваше да приемат наказанието за беззаконията си, защото презряха Моите закони и душата им се погнуси от Моите наредби. 44 q  Но дори и когато те бъдат в страната на своите врагове, Аз няма да ги презра и няма да се отвратя от тях така, че да ги изтребя и да наруша завета Си с тях, защото Аз съм Господ, техен Бог. 45 r  Ще си спомня заради тях завета, който сключих с техните предци, които изведох от египетската страна пред очите на народите, за да бъда техен Бог. Аз съм Господ.“

46 Това са наредбите, заповедите и законите, които Господ отреди чрез Мойсей между Себе Си и израилтяните на Синайската планина.
Copyright information for BulCont