Leviticus 27

Закони за даровете на Бога

1 Господ рече още на Мойсей: 2„Кажи на израилтяните: „Ако някой дава оброк да посвети на Господа човек по твоя оценка, 3ето каква трябва да бъде оценката ти: за мъж от двадесет до шестдесет години да бъде петдесет сребърни сикли, според свещената сикла. 4Ако е жена, оценката ти да бъде тридесет сикли. 5За възраст от пет до двадесет години оценката ти да бъде двадесет сикли за момче и десет сикли за момиче. 6За възраст от един месец до пет години оценката ти да бъде пет сребърни сикли за момче и три сребърни сикли за момиче. 7За мъж от шестдесет години нагоре оценката ти да бъде петнадесет сребърни сикли, а за жена – десет сикли. 8Но ако човекът, който прави оброк, е твърде беден, за да плати цената, да представи онзи, когото е обрекъл на Господа пред свещеника; и свещеникът да го оцени според средствата на онзи, който е направил оброка.

9 Ако оброкът е за животно от тези, които се принасят на Господа, всичко, което се дава на Господа, трябва да бъде свято. 10То не трябва да се подменя, нито да се заменя добро с лошо или лошо с добро; ако някой все пак го замени, тогава и едното животно, и другото, с което е заменено, ще бъдат святи. 11Но ако оброкът е за някое нечисто животно, което не се принася на Господа, тогава животното да бъде представено пред свещеника; 12и свещеникът да го оцени добро ли е то или лошо; както го оцени свещеникът, така да бъде. 13Но ако човекът поиска да го откупи, нека прибави към оценката ти една пета.

14 Ако някой посвещава на Господа къщата си за светиня, нека свещеникът я оцени добра ли е тя или лоша; както свещеникът я оцени, така да бъде. 15Но ако онзи, който я посвети, поиска да откупи къщата си, нека прибави към оценката ти една пета от парите и тогава тя ще бъде негова.

16 Ако някой посвети на Господа нива от имота си, оценката ти да бъде съразмерна със засятото: един хомер засят ечемик – за петдесет сребърни сикли. 17Ако някой посвети нивата си от юбилейната година, това трябва да стане след оценката. 18Но ако посвети нивата си след юбилея, свещеникът да пресметне парите според годините, които остават до юбилейната година, като приспадне това от оценката ти. 19Ако човекът, който е посветил нивата си, поиска да я откупи, нека прибави една пета към парите, с които си я оценил, и тя ще стане негова. 20Но ако той не откупи нивата си или я продаде на друг човек, тя не може вече да бъде откупена. 21Тази нива, след като бъде освободена през юбилейната година, ще бъде светиня на Господа като посветена нива; тя ще стане притежание на свещеника.

22 Ако някой посвети на Господа купена нива, която не принадлежи към имота му, 23свещеникът да му пресметне цената ѝ до юбилейната година според твоята оценка; и в същия ден нека пресметнатата цена да бъде дадена като светиня на Господа. 24А в юбилейната година нивата да бъде върната на онзи, от когото е била купена и който е бил неин притежател. 25Всяка твоя оценка да става според свещената сикла – една сикла да е равна на двадесет гери.

26 a  Но никой да не посвещава първороден добитък, вол или овца, защото първородното принадлежи на Господа; то е Господне. 27Ако добитъкът е нечист, да се откупи според оценката ти, като се прибави към нея една пета; но ако не се откупи, да се продаде според оценката. 28Нищо, което е посветено и което някой е обрекъл на Господа от онова, което притежава – било човек, добитък или нива от имота си, да не се продава, нито да се откупува; всичко посветено е велика светиня на Господа. 29Нищо, което е посветено от човек, да не се откупува; то трябва да бъде умъртвено.

30 b  И всеки десятък, придобит от земята – било посеви или плодове от дървета, принадлежи на Господа; това е Господня светиня; 31ако някой поиска да откупи десятъка си, да прибави към цената му една пета. 32И всеки десятък от едър и дребен добитък, всяко десето животно, преброено с пастирска тояга, да бъде посветено на Господа. 33Не трябва да се гледа дали то е лошо или добро, нито да се заменя; но ако някой го замени, тогава и едното животно, и другото, с което е заменено, ще бъдат светиня и не може да се откупят“.“

34 c  Това са заповедите, които Господ даде на Мойсей за израилтяните на Синайската планина.
Copyright information for BulCont