Leviticus 3

1 a  И ако приносът му е мирна жертва и той я принася от едър добитък, било мъжко или женско животно, нека принесе на Господа жертва без недостатък; 2 b  да положи ръката си върху главата на жертвата си и да я заколи при входа на скинията на събранието. А свещениците, Аароновите синове, да поръсят с кръвта около жертвеника. 3И от мирната жертва нека да принесе в жертва на Господа тлъстината, която обвива вътрешностите, и цялата тлъстина по вътрешностите, 4двата бъбрека с тлъстината по тях до хълбоците и булото на черния дроб, като я отдели заедно с бъбреците. 5Аароновите синове да изгорят всичко това на жертвеника заедно с всеизгарянето, което е върху дървата на огъня; това е благоуханна жертва, приятна на Господа.

6 Ако принася на Господа мирна жертва от дребен добитък, било мъжко или женско животно, то трябва да е без недостатък. 7Ако принася агне за жертва, нека да го принесе пред Господа; 8да положи ръката си върху главата на жертвата си и да я заколи пред скинията на събранието; синовете на Аарон да поръсят с кръвта ѝ около жертвеника. 9И от мирния принос нека принесе в жертва на Господа тлъстината му, цялата опашка, като я отдели чак от гръбнака, тлъстината, която обвива вътрешностите, и цялата тлъстина по вътрешностите, 10двата бъбрека с тлъстината по тях до хълбоците и булото на черния дроб, като я отдели заедно с бъбреците. 11Свещеникът да изгори това на жертвеника, защото е храна, пожертвана чрез огън на Господа.

12 Ако принася за жертва коза, нека я принесе пред Господа; 13да положи ръката си върху главата ѝ, да я заколи пред скинията на събранието, а синовете на Аарон да поръсят с кръвта ѝ около жертвеника. 14И от нея да принесе в жертва на Господа тлъстината, която обвива вътрешностите, и цялата тлъстина на вътрешностите, 15двата бъбрека с тлъстината по тях до хълбоците и булото на черния дроб, като я отдели заедно с бъбреците. 16И свещеникът да ги изгори на жертвеника. Това е храна, пожертвана чрез огън за благоухание.

Цялата тлъстина принадлежи на Господа.
17Това ще бъде вечен закон за поколенията ви навред, където обитавате: да не ядете нито тлъстина, нито кръв!“
Copyright information for BulCont