Luke 14

Излекуване на един болен в събота

1 Един съботен ден Той дойде в къщата на един от видните фарисеи да яде хляб, а те внимателно Го наблюдаваха.

2 a  И ето пред Него застана един човек, страдащ от воднянка. 3Иисус се обърна към законоучителите и фарисеите и попита: „Позволено ли е да се лекува в събота?“ 4Но те мълчаха. И Той, като хвана болния, изцели го и го отпрати. 5 b  След това им рече: „Кой от вас, ако негов осел или вол падне в кладенец, няма да го извади и в съботен ден?“ 6И те не можаха да Му отговорят на това.

За гостите и домакините

7 Като гледаше как поканените избираха почетните места на трапезата, Той им каза притча: 8 c  „Когато някой те покани на сватба, не сядай на предно място, да не би той да е поканил някой по-почетен от тебе. 9Защото ще дойде онзи, който е поканил и тебе, и него, и ще ти рече: „Отстъпи на този това място!“И тогава ще отидеш засрамен да заемеш последното място. 10Затова, когато бъдеш поканен, иди и седни на последното място, та като дойде този, който те е поканил, да ти каже: „Приятелю, премести се на по-добро място!“– тогава ти ще бъдеш на почит сред сътрапезниците си. 11 d  Защото всеки, който превъзнася себе си, ще бъде унизен, а който се смирява, ще бъде възвисен.“

12 А на онзи, който Го бе поканил, рече: „Когато даваш обяд или вечеря, не кани приятелите си, нито братята си, нито роднините си, нито богати съседи, да не би и те някога да те поканят и да получиш отплата. 13Но когато даваш гощавка, кани бедни, сакати, куци, слепи. 14И ще бъдеш блажен, че те не могат да ти се отплатят; защото ти ще получиш отплата, когато възкръснат праведните.“

Притча за поканените на голямата вечеря

Мт. 22:1-14

15 Като чу това, един от насядалите с Него на трапезата Му каза: „Блажен е, който ще яде хляб в Божието царство!“

16 e  А Иисус му отвърна: „Един човек приготви голяма вечеря и покани мнозина. 17И в часа за вечеря изпрати слугата си да каже на поканените: „Елате, понеже всичко е вече готово.“ 18И всички започнаха да се извиняват, като че ли се бяха наговорили. Първият му рече: „Купих си нива и ще трябва да отида да я видя. Моля те, извини ме!“ 19Другият рече: „Купих си пет впряга волове и отивам да ги изпробвам. Моля те, извини ме!“ 20Третият рече: „Ожених се и затова не мога да дойда.“ 21Като се върна, слугата извести това на господаря си. Тогава стопанинът се разсърди и каза на слугата си: „Излез бързо по площадите и улиците на града и доведи тук бедните, сакатите, слепите и куците.“ 22Слугата се върна и рече: „Господарю, сторено е, каквото заповяда, и още място има.“ 23Тогава господарят рече на слугата си: „Иди по пътища и при плетища и колкото намериш, накарай ги да влязат, за да се напълни къщата ми. 24Защото, казвам ви: никой от онези, които бях поканил, няма да вкуси от вечерята ми
14:24 В някои ръкописи е добавено: „Понеже мнозина са звани, а малцина – избрани“(ср. Мт. 22:14).
“.“

Изисквания към учениците

Мт. 10:37-38

25 С Него тръгна множество народ. Иисус се обърна и му рече: 26 g  h  „Ако някой идва при Мене и не се откъсне
14:26 Букв. намрази.
от баща си и майка си, жена си и децата си, братята и сестрите си, та дори и от живота си, той не може да бъде Мой ученик.
27 j  Който не носи кръста си, а върви след Мене, не може да бъде Мой ученик.

28 Защото кой от вас, когато иска да съгради кула, няма да седне първо да пресметне разноските, дали ще му стигнат средствата, за да я доизкара? 29Иначе, ако положи основите и не я довърши, всички, които гледат, ще започнат да му се присмиват 30и да казват: „Този човек захвана да строи, а не можа да доизкара“. 31Или кой цар ще тръгне да воюва срещу друг цар, без да седне първо да се посъветва дали може с десет хиляди да противостои на онзи, който идва срещу него с двадесет хиляди? 32Ако не може, той ще изпрати пратеници, за да моли за мир, докато онзи е още далеч. 33И тъй, всеки от вас, който не се отрече от всичко, което има, не може да бъде Мой ученик.

34 Солта е добро нещо. Но ако солта се обезсоли, с какво ще се направи солена? 35 k  Нито за земя, нито за тор е годна – изхвърлят я навън. Който има уши да слуша, нека слуша!“
Copyright information for BulCont