Luke 21

Лептата на бедната вдовица

Мк. 12:41-44

1 a  Иисус вдигна очи и видя как богатите пускаха своите дарения в кутиите. 2Видя също и една бедна вдовица, която пускаше там две лепти, 3и рече: „Истината ви казвам: тази бедна вдовица пусна повече от всички; 4защото всички тези пуснаха дарения за Бога от излишъка си, а тя от немотията си пусна всичко, което имаше за преживяване.“

Предсказание за разрушаването на храма

Мт. 24:1-2 ; Мк. 13:1-2

5 b  c  А когато някои говореха за храма, че е украсен с отбрани камъни и дарения, Той каза: 6„Ще дойдат дни, когато от това, което виждате тук, няма да остане камък върху камък, който да не бъде сринат.“

Предсказания за войни, бедствия и гонения

Мт. 24:3-14 ; Мк. 13:3-13

7 Тогава Го попитаха: „Учителю, а кога ще бъде това и какво ще е знамението, когато то ще стане?“ 8Иисус отговори: „Пазете се да не ви измамят! Защото мнозина ще дойдат в Мое име и ще рекат: „Аз съм Христос“– и че времето настъпи. Но вие не ги следвайте! 9А когато чуете за войни и смутове, не се страхувайте, защото първо това трябва да стане. Но краят няма да дойде веднага.“

10 d  След това им рече: „Ще въстане народ против народ и царство против царство. 11На места ще настанат големи трусове, глад и мор, ще има ужаси и големи знамения от небето.

12 e  f  Но преди всичко това ще ви залавят и преследват, ще ви предават на съд в синагоги и в тъмници и ще ви отвеждат при царе и управници заради Моето име. 13А това ще бъде вашето свидетелство за Мене. 14И тъй, не мислете предварително какво ще отговаряте, 15защото Аз ще ви дам тъй мъдро да отговорите, че никой от вашите противници няма да може да противостои и да възрази. 16Ще бъдете предадени тъй също от родители и братя, от роднини и приятели, а някои от вас ще умъртвят. 17И ще бъдете мразени от всички заради Моето име. 18 g  Но и косъм от главата ви няма да падне. 19С търпението си ще придобиете истински живот.

Предсказание за разрушаването на Йерусалим

Мт. 24:15-21 ; Мк. 13:14-20

20 h  А когато видите Йерусалим обсаден от войски, тогава знайте, че е наближило запустението му. 21Тогава онези, които са в Юдея, да бягат в планините; а които са в околностите, да не влизат в него. 22 i  Защото това са дните на наказанието, за да се изпълни всичко от Писанието. 23Но горко на бременните и на кърмачките през онези дни; защото голяма неволя ще бъде на земята и Божий гняв върху този народ. 24 j  И ще паднат под острието на меча, и в плен ще бъдат отведени сред всички народи. А Йерусалим ще бъде тъпкан от езичници, докато дойде краят на определените за езичниците времена.

Идването на Сина човешки

Мт. 24:29-31 ; Мк. 13:24-27

25 k  И ще има знамения по слънцето, месечината и звездите, а по земята тревога сред народите, смутени от шума на вълните в морето. 26Хората ще примират от страх в очакване на онова, което ще връхлети върху вселената, защото и небесните сили ще се разклатят. 27 l  И тогава ще видят Сина човешки да идва на облаци със сила и с голяма слава. 28А когато това започне да се сбъдва, изправете се тогава и повдигнете главите си, защото се приближава избавлението ви.“

Призоваване към бодърстване

Мт. 24:32-44 ; Мк. 13:28-31

29 След това Иисус им каза притча: „Погледнете смокинята и всички дървета. 30Когато вече се разлистват, вие виждате и сами знаете, че вече лятото е близо. 31Тъй и вие, когато видите това да се сбъдва, знайте, че е близо Божието царство! 32Истината ви казвам: този род няма да премине, докато всичко това не се сбъдне. 33Небе и земя ще преминат, но думите Ми няма да преминат.

34 m  Затова внимавайте със себе си да не се обременявате с преяждане, пиянство и житейски грижи, за да не ви застигне онзи ден внезапно. 35Защото той ще падне като примка върху всички, живеещи по цялата земя. 36И тъй, бъдете будни по всяко време и се молете, за да можете да избегнете всичко онова, което ще се случи, и да се изправите пред Сина човешки.“

Иисус Христос поучава в храма

37 n  o  Денем Иисус поучаваше в храма, а нощите, като излизаше, прекарваше на планината, наречена Елеонска. 38И целият народ се събираше отрано при Него в храма, за да Го слуша.
Copyright information for BulCont