Malachi 3

1 a  Затова Господ Вседържител казва: „Внимавайте, Аз изпращам Своя вестител и той ще подготви пътя пред Мене. След това внезапно в храма Си ще дойдат Господ, Когото вие търсите, както и Ангелът на завета, Когото вие желаете; ето този Ангел идва.“

2 b  И кой ще издържи деня на идването Му, и кой ще устои, когато Той се яви? Той е като огън на леяр при разтопяване и като сапунена пяна в корито за пране. 3Той ще започне да претопява и очиства сребро – така Той ще очисти потомците на Левий и ще ги претопи като злато и сребро, за да принасят благочестиво жертва на Господа. 4Тогава принасяните в Юдея и Йерусалим жертви ще бъдат приятни на Господа, както в древни дни и както през отминалите години.

5 Господ Вседържител казва: „Аз ще дойда при вас за съд и ще бъда бърз изобличител на магьосници и прелюбодейци и на онези, които се кълнат лъжливо и задържат заплатата на наемниците, притесняват вдовиците и сираците и отблъсват чужденците, а и нямат страх от Мене.“

Греховете на народа

6 Господ Вседържител казва: „Тъй като Аз съм Господ, Аз не се променям – затова и вие, потомците на Яков, не загинахте. 7 c  Още от дните на предците си се отклонявахте от наредбите Ми и не ги спазвате. Обърнете се към Мене и Аз ще се обърна към вас. Вие ще попитате: „Как да се обърнем?“ 8Може ли човек да заблуждава Бога? А вие Ме заблуждавате. Ще попитате още: „С какво Те заблуждавахме?“– С десятъците и жертвените приноси. 9Тежко проклятие лежи над вас, защото вие – целият народ – Ме заблуждавате. 10 d  Внесете всички десятъци в храма, за да има храна в Моя дом. Поне в това Ме подложете на изпитание – казва Господ Вседържител, – а няма ли да разкрия за вас небесните отвори, за да излея върху вас изобилно благословение? 11Заради вас ще забраня на всеядните скакалци да изпояждат вашите земни плодове и вашата лоза на полето няма да остане без гроздето си – казва Господ Вседържител. 12Тогава всички народи ще ви облажават, защото ще бъдете желана земя“– казва Господ Вседържител.

Разликата между праведен и нечестив

13 „Думите ви пред Мене са дръзки – казва Господ. Ще попитате: „Какво сме говорили против Тебе?“ 14 e  f  Вие казахте: „Напразно служим на Бога и каква полза, че спазвахме наредбите Му и ходехме в жалейна дреха пред Господа Вседържителя? 15И сега ние облажаваме надменните. Да! По-добре се нареждат онези, които вършат беззакония; те, макар и да изкушават Бога, остават ненаказани.“

16 g  Но онези, които благоговеят пред Господа, си казват един на друг: „Господ внимава и чува всичко това, и пред Него се пише възпоменателна книга за онези, които благоговеят пред Господа и прославят името Му.“ 17 h  Господ Вседържител казва: „И така, такива ще бъдат Мои, те ще бъдат Моя собственост в онзи ден, който Аз ще определя. Към тях ще бъда благосклонен, както е благосклонен човек към сина си, който работи за него. Тогава отново ще направите разлика между праведник и нечестив, между онзи, който служи на Бога, и онзи, който не Му служи.

3:19 В Синодалната и Цариградската Библия 3:19 сл. е 4:1 сл.
Защото, ето ще дойде ден, пламтящ като пещ. Тогава всички надменни хора, както и онези, които постъпват нечестиво, ще бъдат като слама. Тях ще ги изгори настъпващият ден, така че няма да им остави нито корен, нито клони. А за вас, които благоговеете пред Моето име, ще изгрее Слънцето на Правдата и щастие ще има в лъчите Му. Тогава вие ще се раздвижите и ще се разиграете като охранени телета. В онзи ден, който Аз ще определя, вие ще поразявате нечестивите, защото те ще бъдат прах под стъпалата на краката ви.

Илия като предвестник на деня Господен

Помнете Закона на Моя служител Мойсей, който Аз му дадох на Хорив за цял Израил! Помнете така също правилата и наредбите.

18 j  Ето преди да настъпи великият и страшен ден Господен, Аз ще изпратя при вас пророк Илия, k  Той ще обърне отново сърцата на бащите към децата им и сърцата на децата – към бащите им. Той ще ги примири така, че когато Аз дойда, да не предам тази земя на проклятие“.“
Copyright information for BulCont