Mark 8

Ново чудодейно нахранване – на четири хиляди души

Мт. 15:32-39

1 a  В онези дни, когато пак се беше събрал много народ и нямаше какво да яде, Иисус повика учениците Си и им каза: 2„Жално Ми е за народа, че вече три дена стои при Мене и няма какво да яде. 3Но ако ги разпусна гладни по домовете им, ще им прималее по пътя, защото някои от тях са дошли отдалеч.“ 4А Неговите ученици Му отговориха: „Откъде може някой да насити тези хора с хляб тук, на безлюдно място?“ 5Иисус ги попита: „Колко хляба имате?“Те отговориха: „Седем.“ 6И Той заповяда да насядат по земята, взе седемте хляба и благодари, разчупи ги и даде на учениците Си да ги наслагат. И те ги наслагаха пред народа. 7Имаха и малко рибки. Като ги благослови, Той каза да сложат и тях. 8И ядоха, и се наситиха. И вдигнаха седем коша останали къшеи. 9А онези, които ядоха, бяха около четири хиляди. И ги разпусна. 10И веднага влезе в лодката с учениците Си и дойде в пределите на Далманута.

Фарисеите искат знамения

Мт. 16:1-4

11 b  c  d  Дойдоха фарисеи и започнаха да се препират с Него, да Го изкушават и да искат от Него знамение от небето. 12 e  А Той въздъхна в Себе Си и рече: „Защо този род търси знамение? Истината ви казвам: никакво знамение няма да се даде на този род.“ 13И като ги остави, влезе пак в лодката и мина на отвъдния бряг.

Предпазване от фарисейски заблуди

Мт. 16:5-12

14 А учениците Му бяха забравили да вземат хляб и имаха в лодката със себе си само един хляб. 15 f  Тогава Той им заповяда: „Внимавайте, пазете се от фарисейския квас и от Иродовия квас.“ 16И те размишляваха помежду си: „Това ще да е, защото нямаме хляб.“ 17 g  А Иисус узна за това и им каза: „Защо обсъждате, че нямате хляб? Нима не забелязвате и не разбирате? Още ли е вкаменено вашето сърце? 18 h  Като имате очи, не виждате ли? Като имате уши, не чувате ли? И не помните ли? 19 i  Когато разчупих петте хляба за пет хиляди души, колко пълни кошници къшеи вдигнахте?“Отговориха Му: „Дванайсет.“ 20 j  „А когато разчупих седемте за четири хиляди, колко коша, пълни с къшеи, вдигнахте?“Отговориха Му: „Седем.“ 21И рече им: „Как тогава не разбирате?“

Изцеляване на слепеца във Витсаида

22 Когато дойде във Витсаида, доведоха при Него един слепец и Го помолиха да се докосне до него. 23 k  Иисус хвана слепеца за ръка, изведе го извън селото и след като плюна на очите му, постави ръцете Си върху него и го попита: „Виждаш ли нещо?“ 24А той вдигна очи и каза: „Виждам хора да ходят, но те изглеждат като дървета.“ 25Тогава Иисус пак постави ръце върху очите му и го накара да погледне. Зрението му се възвърна и вече ясно виждаше всички. 26И Той го изпрати в дома му, като рече: „Не се отбивай в селото, не разказвай за това на никого.“

Апостол Петър изповядва вярата в Иисус Христос

Мт. 16:13-20 ; Лк. 9:18-21

27 l  Иисус излезе с учениците Си по селата край Кесария Филипова. По пътя Той попита учениците Си: „За кого Ме смятат хората?“ 28 m  А те Му отговориха: „Едни – за Йоан Кръстител, други – за Илия, други пък – за един от пророците.“ 29 n  Тогава Той ги попита: „А вие за кого Ме смятате?“Петър Му отговори: „Ти си Христос.“ 30И Той им забрани да говорят за Него на когото и да било.

Първо предсказание за смъртта и възкресението на Иисус Христос

Мт. 16:21-23 ; Лк. 9:22

31 o  Иисус започна да ги учи, че Синът човешки трябва да пострада много, да бъде отхвърлен от стареите, първосвещениците и книжниците, да бъде убит и след три дена да възкръсне. 32И говореше за това открито. Но Петър Го отведе настрана и започна да Му възразява. 33А Иисус, като се обърна и видя другите ученици, упрекна Петър: „Махни се от Мене, сатана, защото не мислиш за Божиите неща, а за човешките.“

Да следваме Иисус Христос със себеотрицание

Мт. 16:24-28 ; Лк. 9:23-27

34 p  q  Тогава повика народа заедно с учениците Си и им рече: „Ако някой иска да Ме следва, нека се отрече от себе си, да вземе кръста си и да Ме последва. 35 r  Защото, който иска да спаси живота си
8:35 Букв. душата си.
, ще го погуби, а който погуби живота си заради Мене и благовестието, ще го спаси.
36И каква полза за човека, ако придобие целия свят, а навреди на душата си? 37Или какъв откуп ще даде човек за душата си? 38 t  Защото ако някой се срамува заради Мене и заради думите Ми в това прелюбодейно и грешно поколение, и Синът човешки ще се срамува от него, когато дойде със славата на Своя Отец заедно със светите ангели.“
Copyright information for BulCont