Matthew 11

1И когато Иисус привърши наставленията Си към дванадесетте Си ученици, замина оттам, за да поучава и проповядва в техните градове
11:1 Т.е. съседните юдейски градове.
.

Свидетелството на Иисус Христос за Йоан

Лк. 7:18-35

2 b  c  А когато Йоан чу в затвора за делата на Христос, изпрати двама от своите ученици 3да Го попитат: „Ти ли си Този, Който предстои да дойде
11:3 Има се предвид дългоочакваният и предсказан от пророците Месия* – Помазаник, Христос (ср. Деян. 7:13).
, или друг да очакваме?“
4В отговор Иисус им каза: „Идете и съобщете на Йоан това, което чувате и виждате: 5 e  слепи проглеждат и сакати прохождат, прокажени са очиствани и глухи започват да чуват, мъртви се възкресяват и на бедни се благовества. 6Блажен е този, който не се съблазни поради Мене.“

7 А докато те се разотиваха, Иисус започна да говори на народа за Йоан: „Какво излязохте да видите в пустинята? Тръстика ли, разлюлявана от вятъра? 8Но какво излязохте да видите? Човек ли, облечен в скъпи дрехи? Ето онези, които носят скъпи дрехи, живеят в царски дворци. 9Но какво тогава излязохте да видите? Пророк ли? Да, казвам ви, и повече от пророк. 10 f  Защото този е, за когото е писано: „Ето Аз изпращам пред лицето Ти Своя вестител, който ще приготви пътя пред Тебе.“

11 Истината ви казвам: между родените от жени не се е появявал по-голям от Йоан Кръстител. Но по-малкият в небесното царство е по-голям от него. 12А от дните на Йоан Кръстител досега небесното царство насила се взема и които положат усилия, го грабват за себе си. 13 g  Защото всички пророци и Законът пророкуваха до Йоан. 14 h  И ако искате да повярвате: той е Илия, който трябва да дойде. 15Който има уши да слуша, нека слуша!

16 i  А на кого да уподобя това поколение? То прилича на деца, които стоят по площадите и подвикват на другарите си: 17„Свирихме ви, а вие не играхте; пяхме ви жални песни, а вие не плакахте.“ 18Защото дойде Йоан – той нито ядеше, нито пиеше. А казват: „Бяс има.“Дойде Синът човешки – Той ядеше и пиеше. 19 j  А казват: „Ето човек лаком и винопиец, приятел на митари и грешници.“Но Божията премъдрост беше потвърдена от нейните дела.“

Горко на непокаялите се градове

Лк. 10:13-15

20 k  Тогава Иисус започна да окайва градовете, в които бяха извършени най-много Негови чудеса, защото не се покаяха: 21 l  „Горко ти, Хоразине! Горко ти, Витсаидо! Защото, ако в Тир и Сидон бяха извършени чудесата, които станаха у вас, те отдавна биха се покаяли във вретище и пепел. 22Но, казвам ви: на Тир и Сидон наказанието ще бъде по-леко в Съдния ден, отколкото на вас. 23 m  И ти, Капернауме, който си се възвеличил до небето, до ада ще се провалиш! Защото, ако в Содом бяха извършени чудесата, които станаха в тебе, той би съществувал до ден днешен. 24Но, казвам ви: наказанието на земята на Содом ще бъде по-леко в Съдния ден, отколкото твоето.“

Отец се открива чрез Сина

Лк. 10:21-22

25 n  По онова време Иисус продължи да говори с думите: „Прославям Те, Отче, Господарю на небето и на земята, задето си укрил това от мъдри и разумни, а си го открил на невръстните. 26Тъй е, Отче, понеже такова беше Твоето благоволение.

27 o  Всичко Ми е предадено от Моя Отец. И никой не познава Сина освен Отец. И никой не познава Отца освен Сина, както и този, на когото Синът иска да Го открие.

28 Елате при Мене всички отрудени и обременени и Аз ще ви успокоя! 29 p  Вземете Моето иго върху си и се поучете от Мене, понеже съм кротък и смирен по сърце, и ще намерите покой за душите си! 30Защото игото Ми е благо и бремето Ми е леко.“
Copyright information for BulCont