Matthew 3

Проповед на Йоан Кръстител

Мк. 1:1-8 ; Лк. 3:2-17 ; Йн. 1:6-8 , 19-28

1 a  b  c  В онези дни Йоан Кръстител дойде и проповядваше в юдейската пустиня, 2 d  и казваше: „Покайте се, понеже наближи небесното царство.“ 3 e  Защото Йоан беше този, за когото е казал пророк Исаия: „Гласът на викащия в пустинята призовава: „Пригответе пътя за Господа, правете прави в пустошта пътеките за Него“.“

4 f  g  Йоан носеше дреха от камилска вълна и кожен пояс около кръста си; а храната му беше акриди и див мед. 5Тогава Йерусалим, цяла Юдея и цялата Йорданска околност излизаха при него 6и се кръщаваха от него в река Йордан, след като изповядваха греховете си.

7 h  И когато Йоан видя мнозина фарисеи и садукеи, че идват при него да бъдат кръстени, им каза: „Змийски изчадия, кой ви подсети да бягате от идващото Божие наказание? 8Затова сторете плод, достоен за покаяние, 9 i  и не се успокоявайте, като си казвате: „Авраам е нашият баща“; защото, казвам ви, Бог може и от тези камъни да въздигне потомци на Авраам. 10 j  А и брадвата лежи вече при корена на дърветата; и тъй всяко дърво, което не дава добър плод, се отсича и хвърля в огъня.

11 k  Аз ви кръщавам с вода за покаяние, а Онзи, Който идва след мене, ще ви кръсти със Светия Дух и с огън, понеже Той е много по-силен от мене. И аз не съм достоен да Му понеса обувките. 12 l  Неговата лопата е в ръката Му и Той ще очисти мястото Си за вършеене, и ще събере житото Си в житницата, а плявата ще изгори в неугасващ огън.“

Кръщение на Иисус Христос

Мк. 1:9-11 ; Лк. 3:21-22

13 m  Тогава Иисус дойде от Галилея край Йордан при Йоан, за да бъде кръстен от него. 14А Йоан Го възпираше и казваше: „Аз имам нужда да се кръстя от Тебе, а Ти ли идваш при мене?“ 15Но в отговор Иисус му каза: „Остави това сега, понеже на нас подобава да изпълним цялата Божия правда.“Тогава Йоан се съгласи. 16 n  И след като се кръсти, Иисус веднага излезе от водата. И, ето отвориха Му се небесата и видя Божия Дух да слиза като гълъб и да се спуска над Него. 17 o  И, ето чу се глас от небесата: „Този е Моят възлюбен Син, в Когото е Моето благоволение.“
Copyright information for BulCont