Matthew 23

Предпазване от лошия пример на книжниците и фарисеите

Мк. 12:38-40 ; Лк. 20:45-47

1 a  Тогава Иисус заговори на народа и на учениците Си с думите: 2„На Мойсеевото място седнаха книжниците и фарисеите. 3 b  Затова всичко, което ви кажат да спазвате, спазвайте и вършете, но според делата им не постъпвайте, защото те говорят, а не вършат, 4 c  връзват бремена тежки и мъчни за носене и ги поставят върху плещите на хората, а сами не искат и с пръст да ги помръднат. 5 d  e  Всичките си работи вършат за пред хорските очи, разширяват хранилищата си и удължават полите на дрехите си, 6 f  обичат почетното място по гощавките и предните места в синагогите, 7и поздрави по улиците, и да им казват хората: „Учителю, учителю!“

8 Но вие недейте се нарича учители, защото един е вашият Учител – Христос, а вие всички сте братя. 9 g  И никого на земята недейте нарича свой отец, защото един е вашият Отец, Който е на небесата. 10И наставници недейте се нарича, защото един е вашият Наставник – Христос. 11 h  Но най-личният между вас да ви бъде слуга. 12 i  Защото, който превъзнесе себе си, ще бъде унизен, а който се смири, ще бъде възвеличен.

Изобличения към книжниците и фарисеите

Мк. 12:38-40 ; Лк. 20:45-47 ; 11:39-52

13 Горко ви, книжници и фарисеи, лицемери, защото затваряте небесното царство пред хората, понеже нито вие влизате, нито пускате искащите да влязат.

14 Горко ви, книжници и фарисеи, лицемери, защото изпояждате имота на вдовиците и лицемерно дълго се молите, заради това ще получите по-тежка присъда.

15 Горко ви, книжници и фарисеи, лицемери, защото обхождате море и суша, за да привлечете един последовател, и когато постигнете това, правите го син на геената двойно повече от вас.

16 Горко ви, слепи водачи, които учите: „Ако някой се закълне в храма, не е нищо, но ако някой се закълне в златото на храма, задължава се.“ 17Безумни и слепи, та кое стои по-горе: златото или храмът, който освещава златото? 18Казвате още: „Ако някой се закълне в жертвеника, не е нищо, но ако някой се закълне в дара, който е върху него, задължава се.“ 19Безумни и слепи, та кое стои по-горе: дарът ли или жертвеникът, който освещава дара? 20И тъй, който се закълне в жертвеника, кълне се в него и във всичко, което е върху него, 21и който се закълне в храма, кълне се в него и в Онзи, Който го обитава; 22 j  и който се закълне в небето, кълне се в Божия престол и в Онзи, Който седи на него.

23 k  Горко ви, книжници и фарисеи, лицемери, защото давате десятък от джоджен, копър и кимион, а пренебрегвате най-важното в закона: правосъдие, милост и вяра, това трябваше да правите, без онова да пренебрегвате. 24Водачи слепи, които комара прецеждате, а камилата поглъщате!

25 Горко ви, книжници и фарисеи, лицемери, защото чистите отвън чашата и блюдото, когато вътре те са пълни с грабеж и неправда. 26Слепи фарисеино, първо очисти отвътре чашата и блюдото, за да станат чисти и отвън.

27 Горко ви, книжници и фарисеи, лицемери, защото сте като варосани гробници – отвън изглеждат хубави, а вътре са пълни с мъртвешки кости и с всякаква нечистота, 28тъй и вие отвън се показвате на хората праведни, а отвътре сте пълни с лицемерие и беззаконие.

29 Горко ви, книжници и фарисеи, лицемери, защото зидате гробници за пророците, украсявате паметниците на праведници 30и говорите: „Ако бяхме живели в дните на прадедите си, нямаше да станем техни съучастници в проливане кръвта на пророците.“ 31 l  Така сами свидетелствате против себе си, че сте синове на онези, които избиваха пророците. 32Допълнете и вие мярата на вашите прадеди! 33 m  Змийски изчадия, как ще избегнете осъждането си за геената?

Оплакване на Йерусалим

Лк. 13:34-35

34 n  Затова, ето Аз пращам при вас пророци и мъдреци, и книжници и едни от тях ще убиете и разпънете, а други ще бичувате в синагогите си и ще прогонвате от град в град, 35 o  за да падне върху вас всичката праведна кръв, пролята на земята; от кръвта на праведния Авел до кръвта на Захария, сина на Варахия, когото убихте между храма и жертвеника. 36Истината ви казвам: всичко това ще постигне това поколение.

37 p  Йерусалиме, Йерусалиме, ти, който избиваш пророците и с камъни умъртвяваш изпратените при тебе от Бога! Колко пъти съм искал да събера децата ти, както кокошка събира пилците под крилете си, а вие не пожелахте! 38Ето вашият дом ви се оставя пуст. 39 q  Защото, казвам ви: няма да Ме видите отсега нататък, докато не кажете: „Благословен е Идващият в името на Господа“!“
Copyright information for BulCont