Matthew 7

Да не осъждаме ближния

Лк. 6:37-42

1 a  b  „Не осъждайте, за да не бъдете осъдени, 2 c  защото, както вие съдите, така и Бог вас ще съди, и с каквато мярка мерите, с такава ще ви се отмери. 3И защо виждаш сламката в окото на брат си, а не забелязваш гредата в своето око? 4Или как дръзваш да кажеш на брат си: „Нека да извадя сламката от окото ти“, когато в твоето око има греда? 5Лицемерецо, първо извади гредата от своето око и тогава ще видиш ясно как да извадиш сламката от окото на брат си.

6 Не давайте светинята на псетата, нито хвърляйте бисерите си пред свинете, да не би да ги стъпчат с краката си и като се обърнат, да ви разкъсат.“

Поощрение за молитва и златно правило за живот

Лк. 11:9-13

7 d  e  „Искайте и ще ви се даде, търсете и ще намерите, хлопайте и ще ви се отвори, 8защото всеки, който иска, получава, и който търси, намира, и на този, който хлопа, ще се отвори. 9Има ли между вас човек, който, когато синът му поиска хляб, да му даде камък, 10и когато поиска риба, да му даде змия? 11 f  И тъй, ако вие, колкото и да сте лоши, знаете да давате добри неща на децата си, то колко повече вашият небесен Отец ще даде добри неща на онези, които искат от Него!

12 g  И тъй, правете на другите това, което искате те да ви правят, защото това е, на което Законът и Пророците учат.“

Двата пътя

Лк. 13:24

13 „Влезте през тясната врата, защото широка е вратата и просторен е пътят, които водят към погибел, и мнозина минават през тях, 14 h  защото тясна е вратата и стеснен е пътят, които водят към живота
7:14 Тук и нататък под „живот“се разбира вечният живот.
, и малцина ги намират.“

Предпазване от лъжепророци

Лк. 6:43-44

15 j  „Пазете се от лъжливите пророци; те идват при вас в овча кожа, а отвътре са вълци грабители. 16 k  По плодовете им ще ги познаете. Бере ли се грозде от тръни или смокини от репей? 17 l  Така всяко добро дърво дава добри плодове, а лошото дърво дава лоши плодове. 18Добро дърво не може да дава лоши плодове, нито лошо дърво да дава добри плодове. 19 m  Всяко дърво, което не дава добър плод, се отсича и се хвърля в огън. 20 n  И тъй, по плодовете им ще ги познаете.“

Осъждане на лъжливо изповядване

Лк. 13:25-27

21 „Не всеки, който Ми казва: „Господи, Господи!“, ще влезе в небесното царство, а онзи, който изпълнява волята на Моя небесен Отец. 22 o  Мнозина ще Ми кажат в съдния ден: „Господи, Господи, не пророкувахме ли в Твое име? И не изгонвахме ли бесове в Твое име? И не правехме ли много чудни дела в Твое име?“ 23 p  И тогава ще им кажа открито: „Никога не съм ви познавал. Махнете се от Мене вие, които вършите беззаконие“!“

Една е правилната основа

Лк. 6:47-49

24 q  r  „И тъй, всеки, който слуша тези Мои думи и ги изпълнява, ще го оприлича на благоразумен човек, който си изгради къща на камък; 25и заваля дъжд, придойдоха реки и духнаха ветрове, и връхлетяха върху къщата, а тя не рухна, защото основата ѝ беше положена върху камък. 26А всеки, който слуша тези Мои думи и не ги изпълнява, ще се оприличи на глупав човек, който си изгради къща на пясък; 27и заваля дъжд, и придойдоха реки, и духнаха ветрове, и се устремиха върху къщата, и тя рухна и се срути напълно.“

28 s  И след като Иисус изрече тези слова, множеството се чудеше на учението Му, 29защото Той ги поучаваше като такъв, който има власт, а не като книжниците и фарисеите.
Copyright information for BulCont