Micah 1

Пророк Михей произхожда от малък провинциален град в приморската равнина Шефела – Морешет-Гет (1:1,14), намиращ се на около 30 км. югозападно от Йерусалим. Той е съвременник на Осия и Исаия и пророкува по времето на юдейските царе Йотам, Ахаз и Езекия. Написването на книгата може да бъде отнесено към втората половина на VIII в. пр. Р. Хр.

Нейното съдържание е представено в три основни части: 1. Наказание, което се налага поради извършени несправедливи действия сред Божия народ (гл. 1 – 3). 2. Предстоящо обновление (гл. 4 – 5). 3. Два призива за покаяние, последвани от обещание за спасение (гл. 6 – 7). Пророкът е особено загрижен за потиснатите събратя. Поради това той известява за предстоящия Божи съд върху потискащите и за триумфа на Божията правда сред онеправдания народ.

Чрез пророк Михей Бог разкрива на израилтяните причината за предстоящите наказания, които биха се изпълнили върху тях, ако не събудят съвестта си и не засилят отговорността си пред Бога (3:11). Текстът, в който се говори за предстоящото обновление, съдържа едно от най-красивите месиански пророчества (4:1-4). Също много ценно е и пророчеството за раждането на Месия във Витлеем (5:2-4).

Пророк Михей насочва вниманието на сънародниците си към спасителната Божия благодат, която не може да бъде придобита с лицемерие и неправилно почитане на Бога (6:6-8). Голяма част от пророчествата на Михей са ясно изказани и изпълнението им е разпознато в хода на историята.

Божият гняв и съд над Самария и Юдея

1 a  Слово на Господа, отправено към Михей от Морешет при управлението на юдейските царе Йоатам, Ахаз и Езекия, което му бе открито във видение за Самария и Йерусалим:

2 b  „Слушайте, всички народи, внимавай ти, земьо, и всичко, което е по тебе! Господ Бог да бъде свидетел против вас – Господ от Своя свят храм! 3 c  Защото, ето Господ излиза от Своето място, ще слезе и ще шества по земните височини. 4 d  Планините ще се разпаднат под Него, долините ще се разтопят като восък от огън, като води, които се изливат по стръмнина. 5Всичко това е поради нечестието на Яков, поради греха на израилския народ. Кой е виновен за нечестието на Яков? Не е ли Самария? Кой издигна оброчища в Юдея? Не е ли Йерусалим? 6 e  Затова Аз ще превърна Самария в грамада развалини в полето, място за садене на лозе. Ще срина камъните ѝ в долината и ще оголя основите ѝ. 7Всичките ѝ идоли ще бъдат разбити и всичките ѝ дарове от блудство – изгорени с огън. Ще разруша всичките ѝ идоли, защото с дарове от блудство ги е правила и в дарове от блудство ще се превърнат.“

8 f  Затова ще плача и ридая, ще ходя гол и бос, ще вия като чакал и ще стена като щраус. 9Защото поражението на Самария е невъзвратимо, то дойде до Юдея, стигна даже до портите на моя народ – до Йерусалим.

10 g  Не разгласявайте това в Гет, не плачете там с глас, но се посипете с пепел в Бет-Афра. 11Бягайте, жители на Шафир, които сте срамотно разголени! Няма да избегнат наказание и жителите на Цаанан, плачът в Бет-Ецел няма да ви остави да се спрете там. 12Жителите на Марот скърбят за изгубените блага, защото от Господа беше изпратено нещастие към портите на Йерусалим. 13Впрегнете бързи коне в колесница, жители на Лахис! Там е началото на греха на дъщерята на Сион, защото у вас се намират свидетелства за престъпленията на Израил. 14Затова ти ще изпращаш дарове в Морешет-Гет. Но домовете на Ахзив ще измамят израилските царе.

15 „Ще доведа завоевател против вас, жители на Мареша; той ще премине дори до Одолам, славата на Израил.“ 16 h  Оплешивей, острижи косата си, Йерусалиме, от скръб за милите си деца; разшири плешивината си заради тях като линеещ орел, защото те ще бъдат изтръгнати от тебе и изпратени в плен.
Copyright information for BulCont