Micah 2

Причина за Божия гняв

1 a  Горко на ония, които замислят неправда и кроят злодеяния по домовете си! Щом се разсъмне, те ги извършват, когато имат сила да ги осъществят. 2 b  Пожелаят ниви и ги отнемат насила, къщи – и ги завладяват; проявяват насилие над човека и дома му, над притежателя и собствеността му.

3 Затова така говори Господ: „Ето Аз замислям да изпратя върху този род такова бедствие, от което няма да освободите врата си и няма да ходите изправени, защото тогава ще настъпи тежко време.“ 4В този ден ще станете за присмех; ще ви оплакват с думите: „Съвсем сме разорени! Наследството на моя народ е дадено на друг. Как могат да ми се възвърнат нашите ниви, когато вече са раздадени на чужденци?“ 5Затова няма да има при тебе такъв, който да измерва земята с въже чрез жребий в богослужебното събрание пред Господа.

6 c  „Не проповядвайте, проповедници – не бива да се проповядва на такива, които няма да избягнат позора. 7О, ти, който се наричаш дом на Яков! Нима се е смалил Господният Дух? Такива ли са делата Му? Думите Ми не са ли изпълнени с блага за онзи, който постъпва справедливо? 8Но вие застанахте като врагове против Моя народ. Вие отнемате както горната, така и долната дреха на тези, които си вървят мирно, като че ли те се връщат от война. 9Вие прогонвате жените на Моя народ от разкошните им къщи; завинаги лишавате децата им от Моята прекрасна страна. 10Станете и си вървете, защото тази страна не е място за почивка. Тя ще бъде разорена поради нечестието си с жестоко разорение.“ 11 d  Ако някой вятърничав човек измисли лъжа с думите: „Вдъхновено ти проповядвам, че вино и спиртно питие валят като дъжд“, тогава такъв би бил удобен проповедник за този народ.

12 e  Господ казва: „Ще те събера, да, ще те събера цялостно, Якове, ще прибера останалите от Израил, ще ги събера в едно като овце във Восор; те ще зашумят като стадо в овча кошара поради големия си брой.“ 13Пред тях ще тръгне вожд, който руши крепостните стени – те ще разбият преградите, ще влязат през портите и ще излязат през тях; техният цар ще ги предвожда. Сам Господ ще бъде начело.
Copyright information for BulCont