Micah 3

Греховете на Йерусалим и предсказание за разрушаването му

1 Аз, Михей, казах: „Слушайте, първенци на Яков и князе на дома Израилев: нали вие трябва да познавате правосъдието? 2 a  А вие мразите доброто и обичате злото; смъквате кожата на Моя народ и плътта от костите му. 3Ядете плътта на Моя народ и дерете от тях кожата им, а костите им чупите и кълцате като за гърне и плътта им – като за котел.

4 b  Тогава те ще призоват Господа, но Той няма да ги послуша, а ще скрие лицето Си от тях през времето, когато постъпват нечестиво.

5 Имам послание от Господа против пророците, които въвеждат в заблуда народа. Докато дъвчат със зъбите, викат: „Мир!“, но ако някой не сложи нещо в устата им, обявяват война против него.

6 Затова вместо видение за вас ще бъде нощ, вместо предсказание – тъмнина; слънцето ще залезе над пророците и денят над тях ще потъмнее. 7Ясновидците ще се засрамят, гадателите ще бъдат посрамени. Всички те ще затворят уста, защото няма да има отговор от Бога. 8Но аз съм изпълнен със силата, правосъдието и мощта на Духа Господен, за да покажа на Яков престъпленията му и на Израил – греховете му. 9 c  И така, слушайте, първенци на дома на Яков и князе на дома Израилев, вие, които се гнусите от правосъдие и изопачавате всяка истина, 10 d  които градите Сион с кръв, а Йерусалим – с нечестие! 11 e  Неговите първенци биват съдени за подкупи, свещениците му поучават срещу заплащане, пророците му предсказват за пари, а пък се позовават на Господа с думите: „Нали Господ е между нас? Никакво зло няма да ни постигне!“ 12 f  Затова заради вас Сион ще бъде разоран като нива, Йерусалим ще се превърне в грамада от развалини, а планината на дома Господен ще бъде като обрасъл хълм.“
Copyright information for BulCont