Micah 4

Обещание за настъпване на царството на Месия

4:1-3Ис. 2:1-4

1 a  Ето в последните дни планината на дома Господен ще бъде поставена начело на планините, ще се издигне над хълмовете и народите ще се устремят към нея. 2Много народи ще тръгнат и ще кажат: „Елате да се изкачим на планината на Господа и в дома на Бога на Яков. Той ще ни научи на Своите пътища и ние ще ходим по пътеките Му. Защото от Сион ще излезе поучение и слово Господне – от Йерусалим. 3 b  Господ ще съди много народи и ще раздава правосъдие сред много племена в отдалечени страни. Те ще прековат мечовете си на рала и копията си – на сърпове: народ против народ няма да вдигне меч, нито ще се учат повече да воюват. 4 c  Всеки ще седи под своята лоза и под своята смокиня и никой няма да ги плаши, защото устата на Господа Вседържителя каза така.

5 Всички народи живеят, всеки в името на своя бог, а ние ще живеем в името на Господ, нашия Бог, до вечни векове.“

6 d  „В онзи ден – гласи Словото Господне – Аз, Господ, ще събера всички, които страдат, и ще събера всички разпръснати, както и онези, върху които съм изпратил бедствия. 7Ще направя така, че страдащите да оцелеят и ще превърна в силен народ разпръснатите надалече. Господ ще царува над тях на планината Сион отсега и довека.

8 А ти, който си кула на стадото, планина на дъщерята на Сион! При теб ще се върне предишната власт, а царството – на град Йерусалим.“ 9А защо ти плачеш сега с висок глас? Нима нямаш цар? Или ти липсва съветник, та са те обзели болки като родилка? 10Страдай и се мъчи като родилка от болки, дъще Сионова, защото сега ще излезеш от града, ще живееш по полето и ще отидеш до Вавилон. Там ще бъдеш избавена, там Господ ще те спаси от ръцете на враговете ти. 11А сега против тебе са потеглили много народи с думите: „Нека бъде осквернена и окото ни да злорадства над Сион!“ 12 e  Но те не познават мислите на Господа, нито разбират намерението Му – че Той ги е събрал като снопи на харман.

f  „Стани и вършей, дъще Сионова, защото Аз, Господ, ще направя рога ти железен и твоите копита ще направя медни; ще смажеш много народи и ще посветиш на Господа, Владетеля над цялата земя, плячката, взета от тях, и богатствата им.“

13
4:14 В Синодалната и Цариградската Библия 4:14 е 5:1.
А сега, утвърди се ти, крепост! Те са ни устроили обсада, ще бият с жезъл по лицата съдиите на Израил.
Copyright information for BulCont