Micah 6

Божието възмездие и милост

1 a  b  Слушайте какво казва още Господ: „Стани, защити делото си пред планините и хълмовете да чуят онова, което ти им възвестиш!

2 Планини и вие, първосъздадени основи на земята, слушайте съдебния спор на Господа, защото Господ има съдебен спор със Своя народ и ще се бори с Израил.

3 „Народе Мой! Какво ти сторих и с какво те обремених? Отговори Ми! 4 c  Аз те изведох от египетската земя, избавих те от дома на робството и изпратих за твои вождове Мойсей, Аарон и Мариам. 5 d  Народе Мой! Спомни си какво възнамеряваше моавският цар Валак и какво му отговори Валаам, Веоровият син, както и станалото от Ситим до Галгал. Така ще разбереш Моите справедливи дела.“

6 Ще попиташ: „С какво да застана пред Господа и да се поклоня пред Небесния Бог? Да застана ли пред Него с всеизгаряния, с едногодишни телета? 7Ще благоволи ли Господ към хиляди овни или към безчислени потоци маслиново масло? Дали да Му принеса в жертва за престъплението си моя първороден син и плода на утробата си – за греха на душата си“?“ 8О, човече, Господ ти е казал какво е добро и какво очаква Той от тебе: да се придържаш към справедливостта, да обичаш милосърдни дела и смирено да живееш пред своя Бог.

9 e  Чуйте: Господ призовава града и мъдрият човек благоговее пред Неговото име; приемете наказанието и Този, Който го е определил. 10 f  „И сега в дома на нечестив човек се намират съкровища, спечелени несправедливо, както и гнусна неизправна мярка за отмерване. 11Да оправдая ли града, където има неверни везни и лъжливи грамове в торбата? 12Тъй като богаташите му безчинстват, жителите му лъжат и езикът в устата им е измамен, 13затова и Аз ще те поразя тежко, ще те накажа с опустошение заради твоите грехове. 14 g  Ти ще ядеш, но няма да се наситиш – гладен ще си останеш. Ще пазиш, но няма да опазиш, а каквото натрупаш, ще го предам на меч. 15 h  Ще сееш, но няма да жънеш; ще изстискваш маслини, но няма да се радваш на маслиново масло; ще изстискваш гроздов сок, но вино няма да пиеш. 16 i  Вие спазвате наредбите на Амврий и всички нечестиви дела на дома на Ахав, вие постъпвате според техните съвети. Затова ще те предам на опустошение и твоите жители – на присмех. Поради това вие ще претърпите поруганието, определено за Моя народ.“
Copyright information for BulCont