Nahum 1

За пророк Наум се знае малко. Името му означава „утеха, успокоение“. От книгата става ясно, че по времето на нейното написване Тива (Но-Амон) е вече завладяна от Ниневия (ок. 663 г. пр. Р. Хр.). Пророкът говори ясно за предстоящото разрушаване на Ниневия, от което можем да съдим, че пророчеството му е оповестено преди 612 г. пр. Р. Хр., когато този град е бил разрушен. Може да се заключи, че книгата е била написана около век и половина след книгата на пророк Йона, в която се описва драматичната ситуация, преживяна от ниневийците.

В книгата си пророк Наум предсказва залеза на асирийската държава – обявява Божията присъда над град Ниневия (гл. 1), предсказва и описва превземането и разрушаването на града (гл. 2). В края на книгата безнравствеността и гордостта на Ниневия се сравняват с тези на Но-Амон – столицата на Горен Египет, която Бог е разрушил едно поколение по-рано чрез войските на Ниневия (гл. 3).

Древният град Ниневия бил символ на дълбок морален упадък и поквара. Завоевателните войни на ниневийците се отличавали с голяма жестокост. Въпреки че жителите на града преди няколко поколения са се разкаяли пред Бога за лошите си нрави, потомците им продължили да грешат. Тези действия предизвикали гнева на Бога, Който е последователен при въздаването на правда както за добрите, така и за непокорните.

Пророчески надпис и увод

1 a  Пророчество, възвестено за Ниневия. Книга за видението на Наум от Елкош.

2 Господ е Бог ревнител и отмъстител; Господ е отмъстител и господар на яростния гняв; Господ е отмъстител за Своите противници и Той трупа гняв за Своите врагове. 3Господ е бавен на гняв, но велик по сила; въпреки че очиства от грях, Господ не оставя без наказание.

Сред буря и стихиен вятър е Неговото шествие, а облаците са прах под нозете Му.
4 b  Той заплашва морето и то пресъхва, и всички реки превръща в пустиня; увяхват Васан и Кармил и цъфтежът на Ливан отлита. 5 c  Планините треперят пред Него и хълмовете се тресат, земята се раздвижва пред Неговото лице, а именно – земният кръг и всички живеещи по земята.

6 d  Кой ще устои пред лицето на яростта Му? А и кой ще удържи пред пламъка на гнева Му? Гневът Му се лее като огън и скалите се разпадат пред Него. 7Господ е нещо сигурно – като твърдина в ден на скръб, защото Той познава тези, които се надяват на Него. 8Но чрез силно наводнение Той ще причини изтребление на нейното място
1:8 Т.е. Ниневия.
и мрак ще преследва Неговите врагове.
9Какво замисляте против Господа? Той е подготвил края – сам Той, бедствието няма да се надига два пъти. 10Враговете му ще бъдат оплетени като тръни и опиянени като своето питие, те ще бъдат погълнати подобно на съвсем суха слама. 11Именно от тебе излезе този, който е замислил зло против Господа – този, който е със замислите на злото.

12 Господ говори така: „Макар и да са сплотени и толкова многобройни, все пак те ще бъдат погубени и ще изчезнат. А тебе, макар и да съм те смирявал, никога вече няма да те унижавам. 13 f  И сега Аз ще прекратя неговото иго върху тебе и ще разчупя твоите вериги.“

14 g  А Господ отреди против тебе: „Няма да има никога вече потомство от името ти. Аз ще отстраня изваяните и излети идоли от дома на божествата ти и ще го превърна в гроб за тебе, защото си презряна!“
Copyright information for BulCont