Nehemiah 1

Първоначално книгите на Ездра и Неемия са били част от книгите на летописите. Макар повествованието в книгата да се води от първо лице, приема се, че неин автор е Ездра. За време на написването се приема периодът 430-400 г. пр. Р. Хр. Неемия, който е виночерпец на цар Артаксеркс, получава разрешение да се върне в родината си и да се заеме с възстановяването на Йерусалим. Той се занимава главно с възстановяване на неговата стената и с подготовката за заселването му отново. Целта на Неемия е да покаже, че юдейската общност е законен наследник на обещанието, дадено от Бога на Израил и на Давидовата династия. Въпреки че по това време няма цар от рода на Давид, възстановяването на храма и на богослужението в него е белег за особено прославяне на Бога от израилския народ.

Съдържанието на книгата отразява основните събития: 1. Връщането на Неемия в Йерусалим и възстановяването на градските стени (гл. 1 – 7). 2. Пристигането на еврейските изгнаници, освещаването на стените и обновяването на завета (гл. 7 – 13).

Преобразованията, които Неемия извършва, допринасят за възстановяването на нормалния живот на народа. Неемия се откроява като човек на духа, загрижен за благополучието на народа си и ревностно защитаващ чистотата на юдейското богослужение.

Молитва на Неемия – възложение и пристигане в Йерусалим

1 Разказ от Неемия, Ахалиевия син. През месец кислев, в двадесетата година, когато бях в престолния град Суза, 2един от моите братя, Ханани, дойде с няколко души от Юдея. Тогава ги попитах за оцелелите юдеи, които не отидоха в плен, както и за Йерусалим. 3Те ми отговориха: „Останалите, които не отидоха в плен, живеят там, в страната, в голяма неволя и унижение. Градските стени на Йерусалим са съборени, а портите му – изгорени от огън.“

4 Като чух тези думи, седнах и заплаках. Обзет от скръб, няколко дни постих и се молих така: 5 a  „Господи, Боже небесни, велики и страшни Боже, Който спазваш Завета и проявяваш милост към тези, които Те обичат и изпълняват Твоите заповеди. 6Отправи взор и изслушай молитвата на Своя служител, която отправям към Тебе за израилтяните, Твоите служители, ден и нощ, и се изповядвам за греховете им, с които съгрешихме пред Тебе – и аз, и бащиният ми дом. 7Много беззакония извършихме пред Тебе и не спазихме заповедите, наредбите и законите, които Ти даде на Своя служител Мойсей. 8 b  Но спомни си, че Ти беше казал на Своя служител Мойсей: „Ако извършвате беззакония, ще ви разпръсна сред народите. 9 c  Но ако се обърнете към Мене и спазвате Моите заповеди, и ги изпълнявате, дори да сте прогонени накрай света, и оттам ще ви прибера и ще ви заведа на мястото, което съм избрал, за да живее там името Ми.“

10 d  А те са Твои слуги и Твой народ, който Ти си избавил с голямата Си сила и мощната Си ръка. 11Умолявам Те, Господи, изслушай молитвата на Своя служител и молитвите на Своите слуги, които с трепет благоговеят пред името Ти. Помогни сега на Своя служител, за да получи той благоволение пред царя“, защото аз бях виночерпец на царя.
Copyright information for BulCont