Nehemiah 11

Новите жители на Йерусалим и на другите градове

11:3-191 Лет. 9:1-17

1 a  Предводителите на народа се заселиха в Йерусалим. За останалото население беше хвърлен жребий, така че на десет рода един да живее в Йерусалим, а останалите девет – в другите градове. 2И народът благослови всички, които се съгласиха да живеят в Йерусалим.

3 b  Предводителите на страната се заселиха в Йерусалим. В другите градове също се заселиха израилтяни, свещеници, левити, храмови слуги, потомци на Соломоновите роби – всеки в своя град и владение. 4В Йерусалим заживяха някои от потомците на племената на Юда и Вениамин. От потомците на Юда: Атая, синът на Узия, син на Захария, син на Амария, син на Сафтия, син на Малалеил, от Фаресовите потомци; 5както и Маасея, синът на Варух, син на Колхозея, син на Хазая, син на Адая, син на Йокарив, син на Захария, син на Шилония. 6Всички Фаресови потомци, които живееха в Йерусалим, бяха четиристотин шестдесет и осем храбри мъже.

7 А ето и Вениаминовите потомци: Салу, синът на Мешулам, син на Йоед, син на Федая, син на Колая, син на Маасея, син на Итиил, син на Исая; 8освен тях още Габай и Салай – деветстотин двадесет и осем души. 9Техен предводител беше Йоил, Зихриевият син, а Юда, Сенуевият син, беше втори в града.

10 От свещениците: Йедая, синът на Йоарив, Яхин, 11Серая, синът на Хелкия, син на Мешулам, син на Садок, син на Мерайот, син на Ахитув, управителя на Божия дом, 12както и техни сродници, които служеха в храма – осемстотин двадесет и двама души; освен тях и Адая, синът на Йерохам, син на Фелалия, син на Амция, син на Захария, син на Патхур, син на Малхия, 13както и сродниците му, предводители на родове – двеста четиридесет и двама души. Следват: Амашсай, синът на Азариил, син на Ахзая, син на Мешилимот, син на Имер 14и сродниците му, храбри мъже, – сто двадесет и осем души. Началник им беше Завдиил, Хагедолимовият син.

15 От левитите: Шемая, синът на Хашув, син на Азрикам, син на Хашавия, син на Вунит; 16Шавтай и Йозавад, левитски надзорници за външните дейности при Божия храм; 17следват: Матания, синът на Миха, син на Завдия, син на Асаф, който ръководеше славословието при молитвата; негов заместник беше сродникът му Бакбукия; и Авда, синът на Шамуя, син на Галал, син на Идитун. 18Всички левити в святия град бяха двеста осемдесет и четири.

19 Стражи при портите: Акув, Талмон и сродниците им, които стояха на стража – сто седемдесет и двама души. 20Останалите израилтяни, свещеници и левити живееха по другите градове на Юдея, всеки в своето владение. 21А храмовите прислужници живееха в Офел. Техни надзорници бяха Циха и Гатфа.

22 Надзорник на левитите в Йерусалим беше Узий, синът на Вания, син на Хашавия, син на Матания, син на Миха. Той принадлежеше към потомците на Асаф, които бяха певци при богослуженията в Божия храм. 23За тях имаше издадена царска заповед, която определяше какво трябва да се пее през всеки един от дните. 24А Петахия, син на Мешезавел и потомък на Зера, син на Юда, беше представител на царя за всичко, което се отнасяше до народа.

25 Някои от племето на Юда се заселиха и по селата близо до нивите си: в Кириат-Арба и в селищата му; в Дивон и селищата му, в Йекавцеил и селищата му; 26в Йешуа, в Мелада и в Бет-Палет; 27в Хацар-Шуар, във Вирсавия и селищата му; 28в Секелаг, в Мекона и селищата му; 29в Ен-Римон, в Цора и в Ярмут; 30в Заноах, Одолам и селищата му, в Лахис и околността му; в Азеха и селищата му. Така те населиха областта от Вирсавия до Еномовата долина.

31 А Вениаминовите потомци се заселиха от Гева нататък – в Мухмас, Хая, Ветил и селищата му; 32в Анатот, Нов и Анания; 33в Хацор, Рама и Гитаим; 34в Хадид, Цевоим и Невалат; 35в Лод, Оно и в Харашимската долина. 36Някои от левитите от племето на Юда се заселиха в областта на Вениаминовото племе.
Copyright information for BulCont