Nehemiah 6

Заговор срещу Неемия

1 Когато Санавалат, Товия, арабинът Гешем и другите ни неприятели чуха, че аз съм изградил градската стена и по нея вече няма пробиви – макар и още да не бях поставил врати на портите, – 2тогава Санавалат и Гешем изпратиха вестители да ми кажат: „Ела, искаме да се срещнем в едно от селата в равнината Оно!“Но понеже възнамеряваха да ми сторят зло, 3аз изпратих пратеници да им отговорят: „Зает съм с една важна работа и не мога да дойда. Ако я оставя и сляза при вас, работата ще спре.“ 4Четири пъти те изпращаха при мене такива покани, но аз им отговарях по същия начин. 5Тогава Санавалат за пети път изпрати при мене служителя си с отворено писмо в ръце. 6В него беше написано: „Сред народите се говори, а и Гешем твърди, че ти и юдеите сте намислили да се разбунтувате и затова ти изграждаш градските стени. Говори се също, че ти искаш да им станеш цар. 7Дори си наредил на пророци да говорят за тебе в Йерусалим: „Юдея има вече цар!“И сега тези слухове ще стигнат до царя. Затова ела да поговорим заедно по този въпрос.“ 8Тогава аз пратих да му отговорят: „Нищо от това, което казваш, не е вярно. Това е твоя измислица.“ 9Защото всички те искаха да всеят страх сред нас, като си мислеха: „Ръцете им ще отмалеят от работа и те няма да я свършат!“Но аз се помолих: „Боже мой, дай ми сили сега!“

10 Тогава отидох в къщата на Шемая, син на Делая, Мехетавеловия син, понеже той беше възпрепятстван да дойде при мене. Той ми каза: „Нека да се срещнем в Божия дом, вътре в храма, и да заключим храмовите врати, защото те ще дойдат да те убият през нощта.“

11 Но аз отговорих: „Бива ли човек като мене да бяга? Нима човек като мене трябва да влезе в храма, за да спаси живота си! Аз няма да вляза!“ 12Макар и да ми говореше като пророк, аз съзнавах, че Товия и Санавалат го бяха подкупили. 13Той беше подкупен, за да се уплаша, да постъпя така, като извърша грях, а те щяха да имат повод да злословят против мене и да опетнят името ми.

14 Спомни си, Боже мой, за делата на Товия и Санавалат, а също и за пророчицата Ноадия и другите пророци, които искаха да вселят страх у мене!

Завършване на йерусалимските стени

15 Въпреки всичко стената беше завършена на двадесет и петия ден на месец елул за петдесет и два дена. 16А когато чуха това, всичките ни неприятели и народите около нас се уплашиха и ги обзе униние, защото разбраха, че това дело беше извършено от нашия Бог.

17 Освен това по онова време някои от знатните юдеи често изпращаха писма до Товия и писма от него идваха до тях. 18Защото в Юдея имаше мнозина, които бяха положили клетва за вярност пред него, тъй като той беше зет на Шемахния, Араховия син, а синът му Йоханан беше женен за дъщерята на Мешулам, Верехиевия син. 19Те дори ми споменаваха за неговите благодеяния и му донасяха всичко, каквото съм изрекъл. Дори Товия ми пращаше писма, за да ме заплашва.
Copyright information for BulCont