Numbers 12

Упреци на Мариам и Аарон срещу Мойсей

1 В това време Мариам и Аарон укоряваха Мойсей заради жената етиопка, която беше взел, защото той се беше оженил за етиопка. 2И те казаха: „Само на Мойсей ли говори с Господ? Не говори ли Той и на нас?“И Господ чу това. 3 a  А Мойсей беше най-кроткият човек сред всички хора на земята. 4И Господ веднага рече на Мойсей, на Аарон и на Мариам: „Излезте вие тримата пред скинията на събранието.“Те излязоха и тримата. 5Тогава Господ слезе в облачен стълб, застана пред входа на скинията и повика Аарон и Мариам; те двамата излязоха 6и Той каза:

„Чуйте Моите думи! Ако между вас има пророк, Аз, Господ, ще му се открия във видение и насън ще му говоря.
7Но Моят служител Мойсей не е такъв пророк; единствен той е верен в целия Ми дом. 8 b  Аз ще говоря с него уста с уста, открито, а не загадъчно и той ще вижда образа на Господа. Как не изпитахте боязън да укорявате Моя служител Мойсей!“

9 И гневът на Господа се разпали против тях и Той се оттегли. 10 c  Оттегли се и облакът от скинията и ето Мариам бе обрината с проказа – бяла като сняг. Аарон погледна към Мариам и ето тя бе цялата в проказа. 11Тогава Аарон каза на Мойсей: „Господарю мой, не ни смятай това за грях, макар че постъпихме безумно и съгрешихме. 12Нека не бъде тя като мъртвородено, чиято плът вече наполовина е изтляла, когато излиза от майчината си утроба.“ 13И Мойсей извика към Господа: „Господи, моля Ти се, изцели я!“ 14 d  А Господ рече на Мойсей: „Ако беше я заплюл баща ѝ в лицето, не трябваше ли тя да се срамува седем дена? Затова нека бъде изведена седем дена вън от стана, а след това отново да се върне!“ 15И така, Мариам бе изведена седем дена вън от стана и народът не тръгна на път, докато не се върна Мариам. 16След това народът потегли от Асирот и се разположи на стан във Фаранската пустиня.
Copyright information for BulCont